Отежан положај трудница у Србији

Home  »  САОПШТЕЊА  »  Отежан положај трудница у Србији
Mar 29, 2019 No Comments ›› mamesuzakon

Према новом Предлогу закона о здравственом осигурању чија распава је на дневном реду у Народној скупштини Републике Србије, будуће маме које ће због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће морати да отворе трудничко боловање мораће да пре отварања боловања раде 12 месеци у континуитету, а како би за време боловања примале пун износ накнаде зараде. Према важећем закону било је довољно да будуће мајке буду у радном односу три месеца.

Да подсетимо, важећим Законом о финансијској подршци породици са децом, који је ступио на снагу 1. јула 2018. године, поред великих проблема које тај закон прави будућим мајкама, један од проблема је и тај што трудничко боловање не улази у обрачун накнаде за породиљско одуство и одсуство са рада ради неге детета. Тако на пример, будућа мајка која је радила 3 месеца за 30.000 динара (на које су јој плаћени доприноси) и која је морала да због компликација у вези са одржавањем трудноће отвори трудничко боловање, на породиљском одсуству (укупно три месеца од порођаја) и одсуству са рада ради неге детета (до истека 365 дана од порођаја) ће примати износ 3×30.000÷18, односно 5.000 динара, а када би јој трудничко боловање улазило у просек за обрачун накнаде зараде, примала би 15.000 динара.

Иницијатива Маме су закон се бори за достојанствено материнство, односно да се у Закону о финансијској подршци породици са децом изврше следеће измене: да мајке чија су деца корисници права на помоћ и негу другог лица не морају да бирају између те помоћи (која им припада по другом закону) и права на своју накнаду зараде; да се пун износ накнаде зараде обрачунава тако што ће се збир основица за коју су плаћени доприноси поделити са 12, а не са 18 како је сада предвиђено; да се не прави разлика између мајки које су радиле по основу уговора о раду, предузетница, као ни пољопривредних осигураница, као ни оних мајки које зарађују више од три просечне зараде у Републици и да, коначно, ниједна мајка не добија новчану надокнаду која је мања од минималне зараде у Републици Србији.

Leave a Reply