Иницијатива #МамеСуЗакон у недељу од 15 часова у Новом Саду

Home  »  САОПШТЕЊА  »  Иницијатива #МамеСуЗакон у недељу од 15 часова у Новом Саду
Nov 2, 2018 No Comments ›› mamesuzakon

Иницијатива #МамеСуЗакон ће у недељу од 15 часова одржати протест и изложбу “Невидљива радница” у центру Новог Сада, на Тргу слободе.

На изложби ће бити представљени аутентични коментари велике групе жена које су и по неколико година за систем биле невидљиве радећи на црно или волонтирајући у државним фирмама. Коментари на друштвеним мрежама настали су као одговор на питање: Колико имате радног стажа који нигде није евидентиран и који вас чини невидљивом радницом?

Такође, недељу ћемо поновити и све захтеве које смо и раније износили:

• Да се основица накнаде зараде обрачунава тако што се збир месечних основица на који су плаћени доприноси подели са 12 уместо важећим законом предвиђених 18 месеци.
• Да пун месечни износ накнаде за време породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства са посла рада ради посебне неге детета не може бити мањи од минималне зараде утврђене на дан подношења захтева. (Позивамо се на Конвенцију о заштити материнства по којој корисница права не може да прима мање од ⅔ плате на коју је пријављена.) Дугорочно, предлажемо да минимална зарада постане фиксни део, док би се варијабилни део рачунао у односу на број месеци радног стажа које породиља има пре одласка на породиљско одсуство.
• Да корисницама из члана 17. држава исплаћује порезе и доприносе. Такође, и њима би морао бити одређен минимални износ накнаде зараде. (У питању су незапослене маме, предузетнице, носиоци породичног пољопривредног газдинства, маме које раде по уговору о привременим и повременим пословима, уговор о делу…)
• Нормирали смо да максималан износ месечне накнаде зараде не може бити већи од 5 просечних зарада у Републици Србији (до сада је било 3).
• Да се родитељу који услед здравственог стања детета мора да одсуствује с посла не може ускратити право на накнаду само зато што је дете корисник права на додатак за помоћ и негу другог лица. Једна надокнада не сме искључити другу, нити би родитељ требао бити стављен у позицију да бира између те две надокнаде.
• Додали смо члан који обезбеђује право на месечну накнаду и мајкама које пре рођења детета нису засновале радни однос у висини минималне зараде утврђене на дан подношења зхатева. (Разлог – у пракси је изузетно велика дискриминација жена које у најрепродуктивнијем периода свога живота траже посао.)
• Да пољопривредне осигуранице буду изједначене са свим другим корисницама – са садашњих 24 месеца на 12 месеци.
• Да право на надокнаду за треће и четврто дете у породици важи за сву децу која нису напунила 10 година. (Важи и за децу родјену пре 01. јула 2018. године.)
• Да право на надоканду имају и деца која су рођена као пето и свако наредно дете у породици. Висина надокнаде је изједначена са надонкадом за четврто дете и прима се до навршених 10 година.
• Да вакцинација не буде услов за исплату родитељског додатка (због објективних околности због којих поједина деца не могу бити вакцинисана).

Пре протеста и изложбе Иницијатива #МамеСуЗакон подржаће и акцију “2 минута тишине” која ће се одржати истог дана од 14:45 до 15:02 на Тргу слободе. Позивамо Новосађанке и Новосађане да подрже наше напоре да изменимо лоше одредбе у Закону о финансијској подршци породици са децом, а новинаре да испрате и овај догађај.

 

Leave a Reply