Надокнада за посебну негу детета је посебан додатак!

Home  »  СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА  »  Надокнада за посебну негу детета је посебан додатак!
Sep 2, 2018 No Comments ›› mamesuzakon

Надокнаду на основу посебне неге детета не ограничавати оствареним правом на додатак за туђу негу и помоћ. Основ и намена нису исти.

Leave a Reply