Повећати максималну исплату!

Home  »  СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА  »  Повећати максималну исплату!
Sep 2, 2018 No Comments ›› mamesuzakon

Повећати максималну исплату са 3 просчне зараде на 5. Зашто кажњавати најуспешније међу нама?

Leave a Reply