Труднице и породиље у Скупштини Србије у борби за достојанствено породиљско одсуство

Home  »  СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА  »  Труднице и породиље у Скупштини Србије у борби за достојанствено породиљско одсуство
Sep 24, 2018 No Comments ›› mamesuzakon

У уторак у подне ће народна посланица Татјана Мацура заједно са трудницама и породиљама предати Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом у скупштинску процедуру. Документ представља скуп предлога око којих је постигнут консензус на отвореним расправама у организацији Покрета центра одржаним у Новом Саду, Београду, Крагујевцу и Нишу.

Подсећамо да је посланица Покрета центра Мацура како у децембарској, тако и у јунској расправи у пленуму и скупштинским одборима указивала на то да не постоји “породиљска мафија” са којом се Влада Републике Србије мора обрачунати и предвидела да ће бити озбиљних проблема у примени овог Закона.
Измене које су предлажене у оквиру Предлога закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом су:

  • Да се основица накнаде зараде обрачунава тако што се збир месечних основица на који су плаћени доприноси подели са 12 уместо важећим законом предвиђених 18 месеци.
  • Да пун месечни износ накнаде за време породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства са посла рада ради посебне неге детета не може бити мањи од минималне зараде утврђене на дан подношења захтева. (Позивамо се на Конвенцију о заштити материнства по којој корисница права не може да прима мање од ⅔ плате на коју је пријављена.)
  • Да корисницама из члана 17. држава исплаћује порезе и доприносе. Такође, и њима би морао бити одређен минимални износ накнаде зараде. (У питању су незапослене маме, предузетнице, носиоци породичног пољопривредног газдинства, маме које раде по уговору о привременим и повременим пословима, уговор о делу…)
  • Нормирали смо да максималан износ месечне накнаде зараде не може бити већи од 5 просечних зарада у Републици Србији (до сада је било 3).
  • Да се родитељу који услед здравственог стања детета мора да одсуствује с посла не може ускратити право на накнаду само зато што је дете корисник права на додатак за помоћ и негу другог лица. Једна надокнада не сме искључити другу, нити би родитељ требао бити стављен у позицију да бира између те две надокнаде.
  • Додали смо члан који обезбеђује право на месечну накнаду и мајкама које пре рођења детета нису засновале радни однос у висини минималне зараде утврђене на дан подношења зхатева. (Разлог – у пракси је изузетно велика дискриминација жена које у најрепродуктивнијем периода свога живота траже посао.)
  • Да пољопривредне осигуранице буду изједначене са свим другим корисницама – са садашњих 24 месеца на 12 месеци.
  • Да право на надокнаду за треће и четврто дете у породици важи за сву децу која нису напунила 10 година. (Важи и за децу рођену пре 01. јула 2018. године.)
  •  Да право на надоканду имају и деца која су рођена као пето и свако наредно дете у породици. Висина надокнаде је изједначена са надонкадом за четврто дете и прима се до навршених 10 година.
  • Да вакцинација не буде услов за исплату родитељског додатка.

Многи други конструктивни предлози о којима смо разговарали са грађанима на отвореним расправама нажалост нису уређени овим Законом, те због тога овде нису поменути. Ми ћемо свакако проширити расправу и у вези са тим предлозима и предложити и остале иземене закона благовремено.

У наставку овог саопштења можете наћи предлог који ће народна посланица заједно са трудницама и породиљама предати у скупштинску процедуру у уторак у подне, након чега ће одржати конференцију за медије.

У уторак у послеподневним часовима одржаће се и протестна шетња трудница и породиља уз подршку свих заинтересованих грађана, цивилних и политичких организација. Захтеви протестне шетње садржани су у овом законском предлогу.

Иако су се Татјана Мацура и Покрет центра заложили да овакав законски предлог буде најбољи могући скуп конструктивних идеја грађана који ће бити представљен широкој јавности, а затим је Мацура и заказала скуп и помогла у самој организацији догађаја, протестна шетња ће бити страначки необојена, грађанска, са јединим циљем да Министарство за рад и Влада Републике Србије размотре захтеве једне од најосетљивијих друштвених група, а који се налазе у форми законског предлога у оквиру акције #MameSuZakon.

Окупљање ће бити на Тргу Николе Пашића од 17 часова, а протестна шетња ће ићи трасом од Трга Николе Пашића, преко Булевара Краља Александра и Кнеза Милоша, до зграде Владе Републике Србије испред које ће захтеви бити јавно представљени окупљеним грађанима.

Предлог измена и допуна Закона о финансијској подршци

Leave a Reply