О НАМА

Home  »  О НАМА

Иницијатива је настала спонтано, као природна реакција на Закон о финансијској подршци породици са децом, који , у ери када се на сав глас залажемо за повећање наталитета, породиље доводи и знатно неповољнији положај у односу на претходну регулативу. Врло брзо, иницијативи се је придружио велики број грађана, да би заједно почели борбу за постављање породиља у положај који је друштвено прихватљив. Паралелно са институционалним захтевима у Народној Скупштини Републике Србије, одвијаће се и мирни улични протести, као легитимним средствима за постизање циља. Циљ иницијативе је да маме добију достојанствен положај у друштву, поштовање и наравно пристојну материјалну накнаду за очување нације.

Због потреба званичне комуникације са државним органима задуженим за социјалну политику и формално-правно прихватљивим организовањем протеста, 21.03. 2019. године основано је и званично регистровано Удружење “Маме су закон”. Дугорочно, маме су добиле институционалну подршку у добијању и очувању права која им по друштвено прихваћеним стандардима модерног друштва  припадају.