Kampanje

Preduzetnica mora biti zdrava

Početak sprovođenja šestomesečnog projekta #PreduzetnicaMoraBitiZdrava koji ima za cilj izmenu Zakona o zdravstvenom osiguranju tako da se prava onih koje samostalno obavaljaju delatnost, a koriste bolovanje radi održavanja trudnoće i primaju nadoknade u vrednosti 50% zarade izjednače sa onima koji imaju ugovor o radu i u istim okolnostima dobijaju 100%…...

Više...

Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija

Početak sprovođenja jednogodišnjeg projekta “Porodiljsko odsustvo-pravo, a ne privilegija” koji je u okviru projekta #PokretPolet podržan od strane Trag fondacije, Centra za socijalne politke i Koalicije za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE. Projekat ima za cilj usklađivanje našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropke unije u smislu da se izjednače prava zaposlenih…...

Više...

Slušam, čujem, reagujem

Nastavak uspešne saradnje sa Udruženjem Putevi edukacije obeležili smo sprovođenjem projekata #SlušamČujemReagujem koji je imao za cilj da doprinese  prevenciji seksualnog nasilja nad devojčicama i devojkama od 13 do 19 godina, kao i podizanja svesti o izloženosti mladih žena seksualnom nasilju i značaju porodice u prevenciji seksualnog nasilja. Za kratko…...

Više...

I preduzetnice su mame – Preduzetnice su zakon

Nakon četiri godine kampanje #PreduzetniceSuZakon pokrenuta je Inicijativa #IPreduzetniceSuMame. Inicirale smo i napisale izmenu seta zakona za koje znamo da će položaj porodilja koje samostalno obavljaju delatnost učiniti boljim, odnosno ravnopravnim sa ženama koje su zaposlene na ugovoru o radu. Inicijativi se priključila Digitalna zajednica. Organizovano je potpisivanje peticije na…...

Više...

Prepoznaj nasilje, reci – NE

U saradnji sa Udruženjem Putevi edukacije uradile smo istraživanje u osnovnim i srednjim školama pod nazivom #PrepoznajNasiljeReciNE. U istraživanju su učestvovale devojčice i devojke od 13 do 19 godina. Cilj je bio da proverimo  koliko su mlade žene informisane o tome šta je nasilje i da li umeju da ga…...

Više...

Pravni tim Mame su zakon – pozitivne odluke Ustavnog suda

Ustavni sud donosi pozitivne odluke i proglašava neustavnim odredbe koje se odnose na garantovanu minimalnu naknadu tokom porodiljskog odsustva i izjednačavanja prava poljoprivrednih osiguranica sa drugim porodiljama. Takođe, član 12. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom biva proglašen neustavnim zbog čega porodice dece sa invaliditetom više neće…...

Više...

Zakon u boci – Mame nisu mafija

Protestna šetnja od Narodne skupštine do Vlade Republike Srbije gde je održan protest #DižemGlasZaMame. Cilj protesta je da se ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uruči Predlog izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Protest je okupio nekoliko stotina građanja i medijski je bio odlično…...

Više...

Glasam za mame – Predlog za ocenu ustavnosti

Ustavnom sudu smo predali Predlog za ocenu ustavnosti pojedinih odredbi u Zakonu o finansisjkoj podršci porodici sa decom. Predlog je podržao 31 narodni poslanik iz Jedanaestog saziva Narodne skupštine. Paraleleno sa ovim aktivnosti tražili smo javno podršku narodnih poslanika i objavljivali je na društvenim mrežama kroz kampanju #GlasamZaMame. Podršku je…...

Više...

Mame su solidarne

Humanitarna akcija prikupljanja novogodišnjih poklona i paketića za decu bez roditeljskog staranja. Kampanja organizovana u prostorijama GO Stari Grad. Sve aktivnosti su  finansirane iz ličnih sredstava, donacijama članova i simpatizera.      ...

Više...

Mame nisu same

Pokrenuli smo potpisivanje peticije #MameNisuSame. Potpise podrške dalo je oko 3000 građana. Peticija, iako formalno bez utemeljenja u propisima (Srbija nema Zakon o peticijama), imala je za cilj da pošalje poruku da Vlada i nadležno Ministarstvo ne smeju da ignorišu zahteve građana i da je minimum u demokratskom društvu otvaranje…...

Više...