Konkursi

Poziv: Izrada analize finansisjkih efekata izmene propisa

Udruženje Mame su zakon raspisuje javni poziv za izradu analize finansijskih efekata izmene propisa za potrebe projekta “Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija!”, koji se realizuje u okviru projekta “Pokret polet” koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u saradnji sa Koalicijom za solidarne ekonomije i Centrom za…...

Više...

Poziv: Izrada promotivnog materijala

Udruženje Mame su zakon raspisuje javni poziv za izradu promotivnog materijala za potrebe projekta “Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija!”, koji se realizuje u okviru projekta “Pokret polet” koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u saradnji sa Koalicijom za solidarne ekeonomije i Centrom za socijalnu politiku. Angažovanje…...

Više...

Poziv: Angažovanje agencije za komunikaciju

Udruženje Mame su zakon raspisuje javni poziv za angažovanje agencije za pružanje usluga u oblasti medija i komunikacije za potrebe projekta “Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija!”, koji se realizuje u okviru projekta “Pokret polet” koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u saradnji sa Koalicijom za solidarne…...

Više...