Konkursi

Izrada predloga / inicijative za ocenu ustavnost Zakona o radu

Udruženje Mame su zakon raspisuje javni poziv za izradu predloga / inicijative za ocenu ustavnosti odredbi Zakona o radu kojima je regulisana oblast rada van radnog odnosa. Na konkurs se mogu javiti advokati / advokatske kancelarije kojima je ova oblast bliska. Konkurs raspisujemo za potrebe realizacije projekta “Porodiljsko odsustvo –…...

Više...

Poziv: Angažovanje agencije za komunikaciju

Udruženje Mame su zakon raspisuje javni poziv za angažovanje agencije za pružanje usluga u oblasti medija i komunikacije za potrebe projekta “Preduzetnica mora biti zdrava” koji finansira Evropska unija, a sprovodi CRTA u partnerstvu sa Partnerima za demokratske promene Srbije i Slavko Ćuruvija fondacijom. Angažovanje je za period od 1.…...

Više...

Poziv: Izrada analize finansisjkih efekata izmene propisa

Udruženje Mame su zakon raspisuje javni poziv za izradu analize finansijskih efekata izmene propisa za potrebe projekta “Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija!”, koji se realizuje u okviru projekta “Pokret polet” koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u saradnji sa Koalicijom za solidarne ekonomije i Centrom za…...

Više...

Poziv: Izrada promotivnog materijala

Udruženje Mame su zakon raspisuje javni poziv za izradu promotivnog materijala za potrebe projekta “Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija!”, koji se realizuje u okviru projekta “Pokret polet” koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u saradnji sa Koalicijom za solidarne ekeonomije i Centrom za socijalnu politiku. Angažovanje…...

Više...

Poziv: Angažovanje agencije za komunikaciju

Udruženje Mame su zakon raspisuje javni poziv za angažovanje agencije za pružanje usluga u oblasti medija i komunikacije za potrebe projekta “Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija!”, koji se realizuje u okviru projekta “Pokret polet” koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u saradnji sa Koalicijom za solidarne…...

Više...