Контакт

Home  »  Контакт

Удружење  “Маме су закон”

Константина Јовановића 27, Београд-Земун

Матични број: 28278047

Пиб: 111356552

Текући рачун: 160-0000000547586-13 Банка Интеза ад – Београд

Сврха: Унапређење положаја и квалитета живота жена, деце, породица и младих.

Заступник: Татјана Мацура

Мејл: mamesuzakon@gmail.com