Saopštenja

Do 5000 evra za porodilje – da li će to rešiti problem?

Predsednik države, Aleksandar Vučić najavio je podršku svakoj porodilji u iznosu do 5000 evra. Na osnovu toga očekujemo da će podrška koju će predsednik inicirati biti osmišljena tako da je porodilje dobijaju prema nekim skalama i kriterijumima i iskreno se nadamo da će se ovaj put, ako do ovakve podrške uopšte i dođe, ići u veću korist porodica koje čekaju svoje prvo ili drugo dete jer se do sada, nakon trogodišnje primene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, može zaključiti da kod porodica sa više dece novac ne igra glavnu ulogu. To se vidi ne samo kod nas, već i u državama koje izdvajaju mnogo veći procenat BDPa, kakav je recimo slučaj sa Mađarskom, gde uprkos ogromnim izdvajanjima i povlasticama za višečlane porodice ne dolazi do značajnijeg povećanja nataliteta.

Takođe, iz ove najave zaključujemo još nešto, čini nam se mnogo značajnije. To je da država očigledno ima dovoljno novca za bolje izmene pronatalitetnih politika i mera u okviru Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i s tim u vezi podsećamo na naše ranije predloge koje idu u pravcu izmena načina obračuna naknade tokom čitavog perioda odsustva sa posla nakon rođenja deteta – ne samo tokom porodiljskog, već i tokom perioda nege deteta tako da nijedna majka u Srbiji više nikad ne dobije naknadu manju od republičkog minimalca; da se preduzetnice ne osećaju kao građanke drugog reda kada se odluče na to da rađaju decu, tj. nove poreske obveznike; da se država seti i onih porodica koje imaju više od četvoro dece i da se konačno broj meseci koji ulaze u obračun naknade smanji sa 18 na 12.

#DižemGlasZaMame
#MameNisuSame
#MameSuZakon
#GlasajZaMame