Donacije

Tekući račun: 160-547586-13 Banca Intesa ad Beograd

Svrha uplate: Donacija Udruženju Mame Su zakon

Šifra plaćanja: 188 za uplate u gotovom novcu, 288 za uplate sa računa

Ukoliko imate pitanja, molimo Vas da pošaljete e-mail na adresu mamesuzakon@gmail.com radi dobijanja instrukcija za davanje donacija ili putem kontakt forme na kontakt stranici.