Peticija #IPreduzetniceSuMame

Podrži zahteve preduzetnica potpisivanjem peticije na sledećem linku: https://peticije.kreni-promeni.org/petitions/i-preduzetnice-su-mame

Read more

Preduzetnica mora biti zdrava

Početak sprovođenja šestomesečnog projekta #PreduzetnicaMoraBitiZdrava koji ima za cilj izmenu Zakona o zdravstvenom osiguranju tako da se prava onih koje samostalno obavaljaju delatnost, a koriste bolovanje radi održavanja trudnoće i…

Read more

Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija

Početak sprovođenja jednogodišnjeg projekta “Porodiljsko odsustvo-pravo, a ne privilegija” koji je u okviru projekta #PokretPolet podržan od strane Trag fondacije, Centra za socijalne politke i Koalicije za razvoj solidarne ekonomije…

Read more

Slušam, čujem, reagujem

Nastavak uspešne saradnje sa Udruženjem Putevi edukacije obeležili smo sprovođenjem projekata #SlušamČujemReagujem koji je imao za cilj da doprinese  prevenciji seksualnog nasilja nad devojčicama i devojkama od 13 do 19…

Read more

I preduzetnice su mame – Preduzetnice su zakon

Nakon četiri godine kampanje #PreduzetniceSuZakon pokrenuta je Inicijativa #IPreduzetniceSuMame. Inicirale smo i napisale izmenu seta zakona za koje znamo da će položaj porodilja koje samostalno obavljaju delatnost učiniti boljim, odnosno…

Read more

Prepoznaj nasilje, reci – NE

U saradnji sa Udruženjem Putevi edukacije uradile smo istraživanje u osnovnim i srednjim školama pod nazivom #PrepoznajNasiljeReciNE. U istraživanju su učestvovale devojčice i devojke od 13 do 19 godina. Cilj…

Read more

Pravni tim Mame su zakon – pozitivne odluke Ustavnog suda

Ustavni sud donosi pozitivne odluke i proglašava neustavnim odredbe koje se odnose na garantovanu minimalnu naknadu tokom porodiljskog odsustva i izjednačavanja prava poljoprivrednih osiguranica sa drugim porodiljama. Takođe, član 12.…

Read more

Zakon u boci – Mame nisu mafija

Protestna šetnja od Narodne skupštine do Vlade Republike Srbije gde je održan protest #DižemGlasZaMame. Cilj protesta je da se ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uruči Predlog izmena…

Read more

Glasam za mame – Predlog za ocenu ustavnosti

Ustavnom sudu smo predali Predlog za ocenu ustavnosti pojedinih odredbi u Zakonu o finansisjkoj podršci porodici sa decom. Predlog je podržao 31 narodni poslanik iz Jedanaestog saziva Narodne skupštine. Paraleleno…

Read more

Mame su solidarne

Humanitarna akcija prikupljanja novogodišnjih poklona i paketića za decu bez roditeljskog staranja. Kampanja organizovana u prostorijama GO Stari Grad. Sve aktivnosti su  finansirane iz ličnih sredstava, donacijama članova i simpatizera.…

Read more

Mame nisu same

Pokrenuli smo potpisivanje peticije #MameNisuSame. Potpise podrške dalo je oko 3000 građana. Peticija, iako formalno bez utemeljenja u propisima (Srbija nema Zakon o peticijama), imala je za cilj da pošalje…

Read more

Dižem glas za mame

Organizovale smo online akciju #DižemGlasZaMame kojom smo pozvali korisnike društvenih mreža da kroz seriju fotografija podrže zahtev da se izmeni i dopuni Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom. Pristiglo…

Read more

Izložba #NevidljivaRadnica

Organizovali smo izložbu na Trgu slobode u Novom Sadu koja je nosila naziv #NevidljivaRadnica. Cilj aktivnosti je da ukaže na problem sa primenom formule koja se koristi za obračun nadoknada…

Read more