Saopštenja

Koliko državu koštaju trudnice preduzetnice?

Mame su zakon su na poslednjem sastanku koji je održan u Ministarstvu zdravlja dobile zahtev da nadležnom Ministarstvu dostave i finansijsku analizu Predloga zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju. Nakon sastanka smo se obratili Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO) kako bi nam dostavili neophodne podatke za analizu.

Podsećamo da aktuelni propis predviđa da trudnice preduzetnice koje moraju da otvore bolovanje radi održavanja trudnoće, a koje žele posao da ostave aktivnim uz imenovanje poslovođe imaju pravo na naknadu u visini od tek 50 odsto zarade. 

Analizirajući podatke dobijene od RFZO-a o dosadašnjoj primeni člana 85. Zakona o zdravstvenom osiguranju dobili smo više nego optimistične procene izmene ovog dela Zakona. 

Podaci pokazuju da se ovaj član godišnje primeni u proseku na 785 žena. Ukoliko bi se prihvatila izmena zakona koju predlažu Mame su zakon, a koji se već nalazi u skupštinskoj proceduri, dodatna izdvajanja iz budžeta Ministarstva zdravlja i RFZO-a kretala bi se od 460 hiljada do 1 miliona evra. Dakle, ovo spada u red mera koje nemaju veliki finansijski obuhvat.

Država koja ima stopu nataliteta ispod 1.5 mora da razmišlja jednako o svim ženama koje su se odlučile za to da postanu i majke. Održavanje trudnoće nije hir, već neophodnost. Podsećamo da žene koje su zaposlene kod poslodavca imaju pravo na 100 odsto naknade zarade, što je i osnova našeg zahteva – da sve žene tokom  održavanja trudnoće moraju imati punu naknadu zarade, a među njima su i preduzetnice. 

Kako se radi o malom broju žena na koje bi se primenila ova mera i kako se radi o malom finansijskom obuhvatu očekujemo da Ministarstvo zdravlja pozitivno oceni predloženu izmenu. Očekujemo i podršku drugih ministarstava, a posebno Ministarstva privrede i Ministarstva finasija kojima bi održavanje malog biznisa aktivnim tokom ovog kratkog, ali za preduzetnice osetljivog perioda, moralo biti izuzetno važno.

Ceo dokument možete pronaći na ovom linku.