Saopštenja

Konačno počela javna rasprava o izmenama i dopunama Zakona o finansijksoj podršci porodici sa decom

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Analizirali smo predložene izmene i dopune i ma koliko da smo zadovoljni što se konačno, posle skoro tri godine, pristupilo izmenama i dopunama Zakona, istovremeno sa žaljenjem konstatujemo da je moglo više da sa učini na polju zaštite majke, dece i porodice. 

Od pozitivnih izmena izdvajamo one koje se tiču majki koje imaju dete sa invaliditetom; kazne namenjene institucijama, rukovodiocima i izvršiocima koji prave propuste u radu; kao i sve izmene koje su u vezi sa odlukama Ustavnog suda Srbije iz decembra prošle godine. 

Sa druge strane, u Nacrtu zakona nema izmena koje se tiču majki koje nemaju 18 meseci vezanog radnog staža, nema nijedne izmene koja se tiče porodilja preduzetnica, nema garantovane minimalne naknade zarade tokom nege deteta, nema unetih izmena za žene koje moraju da održavaju trudnoću, nema izmena koje se tiču žena koje zarađuju više od tri prosečne zarade i nema podrške za majke koje su rodile više od četvoro dece.

Krenimo redom sa analizom Nacrta: 

  • Brišu se sve one odredbe kojima su uslovljavaju majke koje su rodile decu sa invaliditetom da biraju između sopstvene zarade i naknade  na koju ima pravo njihovo dete po osnovu invaliditeta. Za sve roditelje dece sa invaliditetom ovo je zaista jedna dobra vest i ovo jeste etički najvažnija izmena. Problem koji mi vidimo leži u tome da nisu predviđena obeštećenja za period od stupanja na snagu Zakona (jul 2018.) do stupanja na snagu ovih izmena i dopuna (najavljenih za jun 2021. godine), iako su sve te odredbe nedvosmisleno protivustavne. Podsećamo da smo u februaru 2019. godine podneli Predlog za ocenu ustavnosti pojedinih odredbi. Na odluke suda smo čekali do decembra prošle godine, kada je Ustavni sud odlučio da se o ovoj odredbi ne izjasni. Da Ustavni sud Srbije nije izabrao je da se o ovim odredbama ne izjasni ne bi mogla da se primeni zabrana povratnog dejstva zakona. Da se izjasnio, očekivana odluka je da bi se odredbe proglasile neustavnim i porodice dece dece sa invaliditetom bi moge da se obeštete. 
  • Sledeće dve izmene su u vezi sa odlukama Ustavnog suda. Jedna se tiče majki koje su registrovane kao poljoprivredne osiguranice (kojih u Srbiji ima ukupno sedamdesetak), a druga se tiče majki koje nisu imale pravo na isplatu minimalne zarade tokom porodiljskog odsustva, tj. do navršenih tri meseca života novorođenčeta. Ovde se postavlja pitanje šta sa periodom nege deteta tokom kojeg majke mogu da primaju banalne iznose od nekoliko stotina do nekoliko hiljada dinara? Država je odredila iznos preko kojeg ne može da se vrši isplata, ali je elegantno izbegla da odredi minimalni iznos ispod kojeg se ne može ići. Da podsetimo, ovo je ujedno i najveći problem sa primenom ovog zakona, a posebno ako uzmemo u obzir to da više od trećine porodilja u Srbiji je nezaposleno ili ekonomski neaktivno.
  • Uvode se kazne za instituciju, rukovodioca i izvršioca koji usled pogrešne primene propisa učine štetu porodilji i poridici. Podsećamo da propusti koji su nedavno otkriveni prilikom primene odluke za podršku privredi za otklanjanje posledica pandemije još uvek nisu ispravljeni. Takođe, još uvek nema reakcije iz nadležnih ministarstava zbog problema koji nastaju nakon primene Zakona o porezu na dohodak građana – poslodavci se oslobađaju plaćanja poreza i doprinesa, tu obavezu na sebe preuzima država, a zbog kašnjenja od strane države porodilje ispaštaju i  zarade im se zbog ovakvog previda tretiraju se kao da ih nije ni bilo. 
  • Predloženim izmenama prepoznaju se majke koje su rodile petoro dece, ali samo u slučaju kada je neko od dece preminulo ubrzo nakon rođenja i ako majka za to dete nije ostvarila prava iz Zakona. Sve druge porodice koje imaju više od četvoro dece ovaj Zakon ne prepoznaje. 

Umesto zaključka – pozdravljamo veoma važnu izmenu koja će donekle rešiti finansijski problem porodica dece sa invaliditetom, ali smo od drugih predloženih izmena očekivali mnogo više. Predložene izmene i dopune jesu korak napred, ali nisu dovoljne da bi se moglo reći da su obuhvaćeni najveći problemi koji postoje sa primenom ovog Zakona. Udruženje “Mame su zakon” uputiće amandmane na ovaj predlog i nastaviti da insistira na dubljim izmenama. 

Udruženje “Mame su zakon”

  1. mart 2021. godine