Коначно почела јавна расправа о изменама и допунама Закона о финансијксој подршци породици са децом

Home  »  САОПШТЕЊА  »  Коначно почела јавна расправа о изменама и допунама Закона о финансијксој подршци породици са децом
Mar 9, 2021 No Comments ›› mamesuzakon

Министарство за бригу о породици и демографију отворило је јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом.

 

Анализирали смо предложене измене и допуне и ма колико да смо задовољни што се коначно, после скоро три године, приступило изменама и допунама Закона, истовремено са жаљењем констатујемо да је могло више да са учини на пољу заштите мајке, деце и породице. 

 

Од позитивних измена издвајамо оне које се тичу мајки које имају дете са инвалидитетом; казне намењене институцијама, руководиоцима и извршиоцима који праве пропусте у раду; као и све измене које су у вези са одлукама Уставног суда Србије из децембра прошле године. 

 

Са друге стране, у Нацрту закона нема измена које се тичу мајки које немају 18 месеци везаног радног стажа, нема ниједне измене која се тиче породиља предузетница, нема гарантоване минималне накнаде зараде током неге детета, нема унетих измена за жене које морају да одржавају трудноћу, нема измена које се тичу жена које зарађују више од три просечне зараде и нема подршке за мајке које су родиле више од четворо деце.

 

Кренимо редом са анализом Нацрта: 

 

  • Бришу се све оне одредбе којима су условљавају мајке које су родиле децу са инвалидитетом да бирају између сопствене зараде и накнаде  на коју има право њихово дете по основу инвалидитета. За све родитеље деце са инвалидитетом ово је заиста једна добра вест и ово јесте етички најважнија измена. Проблем који ми видимо лежи у томе да нису предвиђена обештећења за период од ступања на снагу Закона (јул 2018.) до ступања на снагу ових измена и допуна (најављених за јун 2021. године), иако су све те одредбе недвосмислено противуставне. Подсећамо да смо у фебруару 2019. године поднели Предлог за оцену уставности појединих одредби. На одлуке суда смо чекали до децембра прошле године, када је Уставни суд одлучио да се о овој одредби не изјасни. Да Уставни суд Србије није изабрао је да се о овим одредбама не изјасни не би могла да се примени забрана повратног дејства закона. Да се изјаснио, очекивана одлука је да би се одредбе прогласиле неуставним и породице деце деце са инвалидитетом би моге да се обештете. 

 

  • Следеће две измене су у вези са одлукама Уставног суда. Једна се тиче мајки које су регистроване као пољопривредне осигуранице (којих у Србији има укупно седамдесетак), а друга се тиче мајки које нису имале право на исплату минималне зараде током породиљског одсуства, тј. до навршених три месеца живота новорођенчета. Овде се поставља питање шта са периодом неге детета током којег мајке могу да примају баналне износе од неколико стотина до неколико хиљада динара? Држава је одредила износ преко којег не може да се врши исплата, али је елегантно избегла да одреди минимални износ испод којег се не може ићи. Да подсетимо, ово је уједно и највећи проблем са применом овог закона, а посебно ако узмемо у обзир то да више од трећине породиља у Србији је незапослено или економски неактивно.

 

  • Уводе се казне за институцију, руководиоца и извршиоца који услед погрешне примене прописа учине штету породиљи и поридици. Подсећамо да пропусти који су недавно откривени приликом примене одлуке за подршку привреди за отклањање последица пандемије још увек нису исправљени. Такође, још увек нема реакције из надлежних министарстава због проблема који настају након примене Закона о порезу на доходак грађана – послодавци се ослобађају плаћања пореза и допринеса, ту обавезу на себе преузима држава, а због кашњења од стране државе породиље испаштају и  зараде им се због оваквог превида третирају се као да их није ни било. 

 

  • Предложеним изменама препознају се мајке које су родиле петоро деце, али само у случају када је неко од деце преминуло убрзо након рођења и ако мајка за то дете није остварила права из Закона. Све друге породице које имају више од четворо деце овај Закон не препознаје. 

 

Уместо закључка – поздрављамо веома важну измену која ће донекле решити финансијски проблем породица деце са инвалидитетом, али смо од других предложених измена очекивали много више. Предложене измене и допуне јесу корак напред, али нису довољне да би се могло рећи да су обухваћени највећи проблеми који постоје са применом овог Закона. Удружење “Маме су закон” упутиће амандмане на овај предлог и наставити да инсистира на дубљим изменама. 

 

Удружење “Маме су закон”

  1. март 2021. године 

Leave a Reply