Saopštenja

Majke, ne dajte da vas zbune!

Majke, ne dajte da vas zbune novim izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, sve porodilje koje su od 1. jula 2018. godine bile na porodiljskom odsustvu (koje se otvara 45, odnosno 28 dana pre termina određenog za porođaj i traje do 3 meseca od rođenja deteta), a koje su primale manje o minimalca, imaju pravo na obeštećenje.

Da podsetimo da je Ustavni sud odredbu kojom ste morale da imate najmanje 6 uplaćenih zarada da biste na porodiljskom odsustvu primale minimalac, proglasio neustavnom i da je ta odluka stupila na snagu 29. maja 2021. godine, a što znači da do kraja novembra možete da potražujete svoju naknadu zarade, nakon isteka roka, gubite to pravo.

Naš pravni tim tim pruža pravnu podršku, javite se na našu e-mail adresu: pravnitim.msz@gmail.com kako bismo Vas poučili da li to pravo imate i kako biste mogli da ga ostvarite.