Kampanje

Mame nisu same

Mame nisu samePokrenuli smo potpisivanje peticije #MameNisuSame. Potpise podrške dalo je oko 3000 građana. Peticija, iako formalno bez utemeljenja u propisima (Srbija nema Zakon o peticijama), imala je za cilj da pošalje poruku da Vlada i nadležno Ministarstvo ne smeju da ignorišu zahteve građana i da je minimum u demokratskom društvu otvaranje rasparave o problemima koje tište građane, a posebno ranjive kategorije kakve su trudnice i porodilje.

Sve aktivnosti su  finansirane iz ličnih sredstava, donacijama članova.