Saopštenja

Mame su zakon na sastanku sa Poverenicom

Mame su zakon sa poverenica za zasšitu ravnopravnostiO problemima sa kojima se susreću trudnice i porodilje koje su angažovane na privremenim i povremenim ugovorima i drugim fleksibilnim ugovorima prepoznatih u Zakonu o radu razgovarali smo juče sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, Brankicom Janković i njenim saradnicama. U danima koji dolaze, zajedničkim naporima pokušaćemo da izmenimo propise koji jednu grupu porodilja koje jesu u radnom odnosu diskriminišu.

Cilj kampanje “Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija” koju Udruženje Mame su zakon sprovodi kroz projekat #PokretPolet u saradnji sa Trag fondacijom, Centrom za socijalne politike i Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije, a uz finansijsku podršku Evropske unije jeste da se prava porodilja koje rade, ali nemaju ugovor o radu izjednače sa pravima onih porodilja koje su sa poslodavcem sklopile takav ugovor.

#PokretPolet
#MameSuZakon
#EUzaTebe