Saopštenja

Mame Su Zakon slave treći rođendan

Treći rođendanU vremenu u kojem je komunikacija između građana, civilnog društva i institucija zatajila ili je nema, rekle bismo da smo učinile pozitivan korak u prevazilaženju krize, ističući u prvi plan to da se dijalogom može doći do željenih rezultata. Mislimo da smo unele svežinu u realnu borbu za prava žena čiji rad sistem ne prepoznaje uopšte ili ne prepoznaje u potpunosti.

Čime se bavimo: zaštitom ljudskih prava u oblasti socijalne zaštite i posebne zaštite porodice, majki i dece i nastale smo spontano, kao reakcija na sprovođenje lošeg Zakona o finansijs koj podršci porodici sa decom koji porodilje iz različitih grupa (od nezaposlenih, preko zaposlenih kod poslodavca, pa do onih koje samostalno obavljaju delatnost) dovodi u nepovoljan ekonomski položaj, a posredno i njihove porodice.

Šta smo realizovale: Udruženje Mame su zakon je svojim dosadašnjim radom, sprovedenim akcijama, javnim nastupima, upornošću, javnim zagovaranjem uspelo da dovede do promena u društvu, a koje su kao krajnji rezultat imale izmenu Zakona, obeštećenje porodilja i dece sa invaliditetom, poboljšanje položaja majki tokom perioda porodiljskog odsustva, kao i ostvarenje prava dece sa invaliditetom na tuđu negu i pomoć bez ikakvih ograničenja.

Odlukama Ustavnog suda na naš Predlog za ocenu ustavnosti, kao i pregovorima sa predsednicom Vlade Republike Srbije došle smo do sledećih izmena u Zakonu o finansijskoj podršci porodica sa decom:

 • majke tokom porodiljskog odsustva sada neće primati manje od minimalne zarade, a prethodnim odredbama Zakona morale su da imaju uplaćene poreze i doprinose minimum 6 meseci u iznosu minimalne zarade, da bi u periodu porodiljskog odsustva primale ne manje od minimalne zarade;
 • izbrisana je odredba Zakona koja je majke koje su rodile decu sa invaliditetom uslovljavala da biraju između dva prava, prava koje imaju na osnovu ugovora o radu-prava na naknadu zarade i prava koje ima njihovo bolestno dete-prava na tuđu negu i pomoć;
 • majke koje su poljoprivredne osiguranice izjednačene su sa ostalim majkama u smislu broja meseci koliko je potrebno da rade da bi imale pravo na isplatu pune naknade zarade;
 • majke koje imaju visoke zarade, a koje kada otvore porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, nisu mogle da primaju više od tri prosečne zarade u Republici Srbiji, ako su zarađivale više od toga, od 1. januara 2022. godine su njihova primanja ograničena na pet prosečnih zarada u Republici Srbiji.
 • kada su u pitanju deca sa invaliditetom, napominjeno da zbog nemogućnosti podnošenja zahteva (jer su porodice uslovljene da biraju između dva prava) nekoliko stotina porodica je i pored Odluke Ustavnog suda formalno ostalo bez prava na obeštećenje, te smo javnim zagovaranjem koje sprovodimo nekoliko meseci sa nadležnim ministarstvom, uspele da ovog meseca izdejstvujemo akt Vlade Republike Srbije, kojim će i te porodice biti obeštećene u narednom periodu.

Koje akcije nastavljamo i koje nove pokrećemo:

 • Nastavljamo da sprovodimo akcije koje se tiču borbe protiv svakog oblika nasilja, posebno nasilja u porodici i školama, vođene uspešnom akcijom u okviru projekta koje smo sprovele sa Udruženjem Putevi edukacije, pod nazivom: ”Slušam, čujem, reagujem!”;
 • Akciju #PreduzetniceSuZakon i borbu za izjednačavanje položaja preduzetnica sa zaposlenima kod poslodavca koja zahteva izmenu nekoliko zakona, kao i pisanje Zakona o preduzetništvu;
 • Pokrećemo akciju za poboljšanje položaja žena koje se nakon porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta vrate na posao, kako bi se smanjio jaz između poslodavca i zaposlene;
 • Nastavljamo sa borbom za veća prava majki koje su nezaposlene ili su za sistem nevidljive, kao i za majke koje rode više od četvoro dece.

Koje su organizacije i na koji način prepoznale naš rad:

 • U decembru mesecu 2021. godine, u okviru akcije Aktivni građani, bolje društvo-Prokretači promena, a koju organizuje USAID, BFPE, BIRN i BOŠ, naše udruženje je dobilo Zahvalnicu za Inicijativu: ”Dižem glas za mame” za odbranu prava mama.
 • Osmog marta ove godine dobile smo nagradu koju dodeljuje BeFem organizacija za “Zakonsku borbu za mame preduzetnice” u okviru BeFem Bring the Noize priznanja.

Hvala Vam na poverenju. Samo zajedno i solidarno možemo da menjamo naše društvo na bolje.

Hvala medijima koji prate našu borbu i obaveštavaju građanke i građane o važnim temama!