Saopštenja

Mame su zakon su uspešno završile sve planirane otvorene rasprave o izmenama Zakona o radu

Rasprave o nacrtu zakonaU novembru i decembru, u četiri grada u Srbiji – Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu i Beogradu, Mame su zakon održale su otvorene rasprave o izmenama Zakona o radu u delu koji se odnosi na angažovane radnice na fleksibilnim ili možda bolje reći – nesigurnim ugovorima.

Fokus je na ženama koje zbog prirode ovih ugovora nemaju pravo na trudničko bolovanje, porodiljsko odsustvo i odsustvo radi negde deteta, ali ni niz drugih prava koje imaju njihove koleginice koje su sa poslodavcem zaključile ugovor o radu, kao što je pravo na bilo koje bolovanje, plaćen odmor ili sindikalno organizovanje.

Otvorene rasprave “Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija” organizovali smo u saradnji sa Trag fondacijom, Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije i Centrom za socijalne politike, a uz finansijsku podršku Evropske unije u sklopu projekta “Pokret polet”.

Predlozi i sugestije koje smo dobili od učesnika otvorenih rasprava postaće deo predloga izmene Zakona ili deo obrazaloženja predloga. Takođe, veoma smo srećni što su nam se iz razgovora sa učesnicima otvorenih rasprava rodile i nove ideje koje možemo iskoristiti kao vid borbe za veća prava radnica angažovanih na nesigurnim ugovorima.

Važno je napomenuti i javnost podsetiti da je angažovanja radnika na ovaj način jedinstvena praksa u Evropi, kao i to da je Srbija, kao zemlja kandidat za ulazak u Evropsku uniju, u obavezi da naše zakonodavstvo uskladi sa dobrim praksama koje dolaze iz ove zajednice.

Podsećamo da smo analizom odgovara dobijenih od 341 ispitanice koja jeste ili je bila angažovana na fleksibilnim ugovorima napravili fotorobot žene koja je angažovana na ovoj vrsti ugovora: ona ima između 25 i 35 godina, visoko je obrazovana, više od 2 godine provodi na privremenim i povremenim poslovima, najčešće je angažovana u privatnom sektoru i zna da je diskriminisana, obzirom da ima iste radne obaveze kao i njene koleginice, ali ne i ista prava kao one.

Država mora da razume da je odluka žena koje žele decu da odlažu roditeljstvo u stvari posledica ekonomske nesigurnosti, koju između ostalog stvara nesiguran posao. S tim u vezi, u narednom periodu bavićemo se pisanjem izemena, kao i analizom aktuelnih propisa i dokumenta javne politike, kao i finansijskom analizom budućeg predloga, nakon čega ćemo razgovarati sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti da do potrebnih izmena dođe.

U otvorenim raspravama učestvovali su građani, narodni poslanici, odbornici, predstavnici političkih stranaka, nevladinih i sindikalnih organizacija, kao i predstavnici medija. Svima im se zahvaljujemo na trudu i podršci i verujemo da ćemo uskoro zajedno proslaviti uspeh kada do izmene Zakona o radu u delu koji grupu žena ostavlja bez osnovnih materinskih prava izemenimo.

#EUzaTebe
#PokretPolet
#PravoNaPorodiljsko
#DižemGlasZaMame
#MameNisuSame
#MameSuZakon