Saopštenja

Inicijativa #MameSuZakon u nedelju od 15 časova u Novom Sadu

Inicijativa #MameSuZakon će u nedelju od 15 časova održati protest i izložbu “Nevidljiva radnica” u centru Novog Sada, na Trgu slobode.

Na izložbi će biti predstavljeni autentični komentari velike grupe žena koje su i po nekoliko godina za sistem bile nevidljive radeći na crno ili volontirajući u državnim firmama. Komentari na društvenim mrežama nastali su kao odgovor na pitanje: Koliko imate radnog staža koji nigde nije evidentiran i koji vas čini nevidljivom radnicom?

Takođe, nedelju ćemo ponoviti i sve zahteve koje smo i ranije iznosili:

• Da se osnovica naknade zarade obračunava tako što se zbir mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi podeli sa 12 umesto važećim zakonom predviđenih 18 meseci.
• Da pun mesečni iznos naknade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva sa posla rada radi posebne nege deteta ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan podnošenja zahteva. (Pozivamo se na Konvenciju o zaštiti materinstva po kojoj korisnica prava ne može da prima manje od ⅔ plate na koju je prijavljena.) Dugoročno, predlažemo da minimalna zarada postane fiksni deo, dok bi se varijabilni deo računao u odnosu na broj meseci radnog staža koje porodilja ima pre odlaska na porodiljsko odsustvo.
• Da korisnicama iz člana 17. država isplaćuje poreze i doprinose. Takođe, i njima bi morao biti određen minimalni iznos naknade zarade. (U pitanju su nezaposlene mame, preduzetnice, nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, mame koje rade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu…)
• Normirali smo da maksimalan iznos mesečne naknade zarade ne može biti veći od 5 prosečnih zarada u Republici Srbiji (do sada je bilo 3).
• Da se roditelju koji usled zdravstvenog stanja deteta mora da odsustvuje s posla ne može uskratiti pravo na naknadu samo zato što je dete korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica. Jedna nadoknada ne sme isključiti drugu, niti bi roditelj trebao biti stavljen u poziciju da bira između te dve nadoknade.
• Dodali smo član koji obezbeđuje pravo na mesečnu naknadu i majkama koje pre rođenja deteta nisu zasnovale radni odnos u visini minimalne zarade utvrđene na dan podnošenja zhateva. (Razlog – u praksi je izuzetno velika diskriminacija žena koje u najreproduktivnijem perioda svoga života traže posao.)
• Da poljoprivredne osiguranice budu izjednačene sa svim drugim korisnicama – sa sadašnjih 24 meseca na 12 meseci.
• Da pravo na nadoknadu za treće i četvrto dete u porodici važi za svu decu koja nisu napunila 10 godina. (Važi i za decu rodjenu pre 01. jula 2018. godine.)
• Da pravo na nadokandu imaju i deca koja su rođena kao peto i svako naredno dete u porodici. Visina nadoknade je izjednačena sa nadonkadom za četvrto dete i prima se do navršenih 10 godina.
• Da vakcinacija ne bude uslov za isplatu roditeljskog dodatka (zbog objektivnih okolnosti zbog kojih pojedina deca ne mogu biti vakcinisana).

Pre protesta i izložbe Inicijativa #MameSuZakon podržaće i akciju “2 minuta tišine” koja će se održati istog dana od 14:45 do 15:02 na Trgu slobode. Pozivamo Novosađanke i Novosađane da podrže naše napore da izmenimo loše odredbe u Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, a novinare da isprate i ovaj događaj.