Udruženje Mame su zakon je grassroot organizacija nastala iz istoimene inicijative. Mali broj entuzijastičnih žena okupio se sa željom da učestvuje u stvaranju dobronamernog, podržavajućeg i empatičnog okruženja koje brine o svakoj pojedinki i svakom pojedincu menjajući politike, ponašanje i kulturu. Organizacija je formalno registrovana u martu 2019.

“Iskustvo i znanje koje donosimo iz privatnog, ali i javnog sektora koristimo za planiranje, kreiranje i razvoj modernih rešenja za potrebe pojedinaca koji bi da dobro žive danas, ali i da stvore čvrst i siguran temelj za generacije koje dolaze. Dijalog i povezivanje interesnih strana je osnova našeg delovanja, a jedini cilj su zadovoljne građanke i građani”, Tatjana Macura, predsednica Udruženja Mame su zakon.

Mame su zakon - misija i vizija

MISIJA

Podržavamo žene, decu, porodice i mlade u Srbiji, kao i u regionu. Njihov smo glas u javnosti i na mestima odlučivanja. Aktivno se borimo za to da osvoje veća radna i ljudska prava.

 

VIZIJA

Srbija kao uređena i slobodna država koja pruža mogućnost svakome da uči, razvija se i iskaže svoj maksimum. Društvo u kojem svi građani imaju jednaka prava. Reginalni lider koji nesebično deli znanje i isustvo kako bi se i neposredno okruženje ravnomerno razvijalo i napredovalo.

 

Mame su zakon logo