Tatjana Macura

Tatjana Macura

U privatnom poslu od 2007. godine, oblast telekomunikacija. Strukovna ekonomistkinja. Narodna poslanica u XI skupštinskom sazivu (2016-2020); članica više skupštinskih odbora (Odbora za rad i socijalna pitanja, Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Odbora za prava deteta, Odbora za kulturu i medije, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo) i jedna od koordinatorki ŽPM. Radila na izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, tzv. Zakona o nestalim bebama, Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Zakona o radu, kao i na drugim zakonima koji se odnose na položaj trudnica i porodilja preduzetnica. Uticala na izmenu propisa koji se odnose na položaj porodica dece sa invaliditetom, kao i propisa koji se odnose na kupovinu prve nekretnine uz podršku države. Inicijativu Mame su zakon pokrenula u decembru 2017. godine. Predsednica udruženja Mame su zakon od 2019. godine. Rođena u Beogradu 1981. godine, živi u Zemunu, udata i majka dvoje dece.

Marica Bursać

Marica Bursać

Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, položila pravosudni i advokatski ispit. Radila je u advokatskoj kancelariji i Narodnoj skupštini Republike Srbije. Nosi bogato iskustvo u izradi pravne ekspertize predloga zakona i amandmana na predloge zakona. Aktivno učestvuje u svim kampanjama udruženja Mame su zakon – od pisanja Predloga za ocenu ustavnosti zakona pred Ustavnim sudom, preko akcije podrške Pravnog ima, do kampanja za izmene zakona koje se i sad aktivno sprovode. Sekretarka i pravna savetnica udruženja Mame su zakon od osnivanja. Govori engleski i španski jezik. Voli da čita popularnu psihologiju i biografij.

Maša Đurić

Maša Đurić

Svoju karijeru je započela na Radiju Beograd 1, gde je provela više od šest godina kao saradnica. Paralelno sa tim, studirala je novinarstvo i medijsku produkciju na Fakultetu za medije i komunikacije. Tri godine je radila u Inicijativi mladih za ljudska prava – baveći se produkcijom sadržaja, drušvenim mrežama i projektima organizacije. Posle toga odlazi u VICE Srbija na poziciju Marketing menadžerke – gde se bavi svakodnevnim vođenjem društvenih mreža ali i produkcijom sadržaja i kreiranju kampanja za komercijalne klijente. 2019. godine osniva svoju konsultantsku radnju i počinje da radi, kako sa komercijalnim klijentima, medijima / portalima, nevladinim organizacijama i podkastima – kao menadžerka za društvene mreže ali i kao konsultantkinja za kreiranje strategija za društvene mreže.

Ljupka Mihajlovska

Ljupka Mihajlovska

Ljupka Mihajlovska je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dve decenije se bavi aktivizmom u oblasti ljudskih prava s posebnim osvrtom na položaj osoba sa invaliditetom. Zaposlena je u Rektoratu Univerziteta u Beogradu kao direktorka Centra za studente sa hendikepom. U periodu od 2016 – 2020. godine stekla je političko iskustvo kao narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a imenovana je od strane Vlade Republike Srbije za predsednicu Radne grupe za unapređenje pristupačnosti 2019. godine. Inicirala je i realizovala brojne međunarodne i nacionalne projekte i obuke koje su se ticale unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa. Radi kao konsultantkinja za nekoliko međunarodnih organizacija. Predsednica je Upravnog odbora Saveza za pristupačnost Srbije i programska direktorka udruženja Za pristupačno okruženje.

Vladimir Đurić

Vladimir Đurić

Rođen 1970. godine u Frankfurtu na Majni, živi i radi u Novom Sadu. Mašinski inženjer po obrazovanju, sa preko 20 godina menadžerske karijere u osiguranju za nekoliko inostranih kompanija. Poslanik u Narodnoj skupštini u periodu jun 2016. – avgust 2020. godine. Bavio se evropskim integracijama, izborima, poljoprivredom i ekonomskim temama. Oženjen, otac dvoje dece.

Sandra Ćirić

Sandra Ćirić

Freelance grafička dizajnerka, mama dvoje dece sa punim radnim vremenom. Diplomirala na Beogradskoj akademiji politehnike, smer grafički dizajn. Profesionalnu karijeru započela je 2005.godine. Poseduje veliko iskustvo u saradnji sa klijentima iz preduzetničkog sektora. Sa neprofitnim organizacijama sarađuje volonterski ili profesionalno. Oduvek je težila građanskom aktivizm. Saradnju sa “Mame su zakon” započela je 2017. godine. Učestvovala u svim kampanjama inicijative, zatim udruženja Mame su zakon od osnivanja. Zadužena je za kreiranje vizuelnog identiteta i prezentaciju na društvenim mrežama.

Ivana Tanasijević

Ivana Tanasijević

Zaposlena u bankarskom sektoru od 2016 godine. Saradnju sa „Mame su zakon“ započela krajem 2017. godine. Učestvovala u mnogim kampanjama, bila podrška u kreiranju ideja, materijala. Aktivno prati sve što se događa u svim sferama društvenog života koje su od javnog interesa (politika, zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, kultura). U udruženju „Mame su zakon“ koristi priliku da ukazuje na probleme i daje predloge za njihovo prevazilaženje. Majka jedne tinejdžerke.

Milica Kojčić

Milica Kojčić

Profesionalna rukometašica, aktivna u sportu poslednjih 16 godina. Studirala sociologiju, ali je i ekspertkinja u oblasti osigaranja. Aktivno učestvovala u sprovođenju izbora kao nestranačka ličnost. Govori engleski jezik. Voli da putuje i čita.

Slavica Jević

Slavica Jević

Slavica Jević je profesorka engleskog jezika sa dvadeset godina radnog iskustva u školi. Suosnivačica je udruženja Putevi edukacije iz Novog Sada. Posvećena koordinatorka na više nacionalnih i međunarodnih projekata. Autorka akreditovanog programa „Kako napisati projekat iz oblasti obrazovanja“ i koautorka više kurseva namenjenih zaposlenima u obrazovanju. Autorka nagrađenih članaka na EPALE platformi za obrazovanje odraslih. Kreativna, entuzijastična, vredna, posvećena celoživotnom učenju. Majka dvoje dece.

Aleksandra Krstić-Jović

Aleksandra Krstić-Jović

Aleksandra je master pedagoškinja sa deset godina radnog iskustva u školi. Suosnivačica udruženja Putevi edukacije iz Novog Sada. Sertifikovana NLP praktičarka. Koautorka više online kurseva namenjenih zaposlenima u školi, kao i programa namenjenih roditeljima. Aktvno se bavi pisanjem i realizacijom projekata u oblasti obrazoanja. Autorka akreditovanog programa „Kako napisati projekat iz oblasti obrazovanja?“. Autorka tekstova na platformi Zelena učionica. Otvorena za nove ideje i konstruktivan pristup ličnom razvoju. Majka troje dece.