Tatjana Macura

Tatjana Macura

Strukovna ekonomistkinja, u privatnom porodičnom poslu od 2007. godine (telekomunikacije); konsultantkinja domaćih i međunarodnih organizacija koje se bave osnaživanjem političara i aktivista u Srbiji.

Narodna poslanica u XI skupštinskom sazivu (2016-2020); članica više skupštinskih odbora (Odbora za rad i socijalna pitanja, Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Odbora za prava deteta, Odbora za kulturu i medije, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo) i jedna od koordinatorki Ženske parlamentarne mreže. Stranačku politiku napustila posle izbora 2020. godine.

Predsednica Udruženja Mame su zakon od 2019. godine (Inicijativu Mame su zakon pokrenula 2018. godine). Koordinirala projektima: Mame su zakon, Nevidljiva radnica, Dižem glas za mame, Mame su ljute, Mame nisu same, Glasam za mame, Mame nisu mafija, Pravni tim Mame su zakon, Prepoznaj nasilje – reci NE, I preduzetnice su mame, Preduzetnice su zakon, Slušam – čujem – reagujem, Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija, Preduzetnica mora biti zdrava, Verujem ti, Demografski izazovi u Srbiji i na prostoru Otvorenog Balkana.

Nagrade i zahvalnice: zahvalnica za odbranu prava mama u okviru projekta „Aktivni građani - bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” za 2021. godinu; nagradu Bring The Noize 2021 BeFem organizacije za “zakonsku borbu za mame preduzetnice; Blic lista najuticajnijih žena za 2021. godinu; ALPI Women 2022.

Rođena 1981. godine, živi u Zemunu.

Marica Bursać

Marica Bursać

Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, položila pravosudni i advokatski ispit. Radila je u advokatskoj kancelariji i Narodnoj skupštini Republike Srbije. Nosi bogato iskustvo u izradi pravne ekspertize predloga zakona i amandmana na predloge zakona. Aktivno učestvuje u svim kampanjama udruženja Mame su zakon - od pisanja Predloga za ocenu ustavnosti zakona pred Ustavnim sudom, preko akcije podrške Pravnog ima, do kampanja za izmene zakona koje se i sad aktivno sprovode. Sekretarka i pravna savetnica udruženja Mame su zakon od osnivanja. Govori engleski i španski jezik. Voli da čita popularnu psihologiju i biografij.

Ljupka Mihajlovska

Ljupka Mihajlovska

Ljupka Mihajlovska je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dve decenije se bavi aktivizmom u oblasti ljudskih prava s posebnim osvrtom na položaj osoba sa invaliditetom. Zaposlena je u Rektoratu Univerziteta u Beogradu kao direktorka Centra za studente sa hendikepom. U periodu od 2016 – 2020. godine stekla je političko iskustvo kao narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a imenovana je od strane Vlade Republike Srbije za predsednicu Radne grupe za unapređenje pristupačnosti 2019. godine. Inicirala je i realizovala brojne međunarodne i nacionalne projekte i obuke koje su se ticale unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa. Radi kao konsultantkinja za nekoliko međunarodnih organizacija. Predsednica je Upravnog odbora Saveza za pristupačnost Srbije i programska direktorka udruženja Za pristupačno okruženje.

Vladimir Đurić

Vladimir Đurić

Rođen 1970. godine u Frankfurtu na Majni, živi i radi u Novom Sadu. Mašinski inženjer po obrazovanju, sa preko 20 godina menadžerske karijere u osiguranju za nekoliko inostranih kompanija. Poslanik u Narodnoj skupštini u periodu jun 2016. - avgust 2020. godine. Bavio se evropskim integracijama, izborima, poljoprivredom i ekonomskim temama. Oženjen, otac dvoje dece.

Sandra Ćirić

Sandra Ćirić

Freelance grafička dizajnerka, mama dvoje dece sa punim radnim vremenom. Diplomirala na Beogradskoj akademiji politehnike, smer grafički dizajn. Profesionalnu karijeru započela je 2005.godine. Poseduje veliko iskustvo u saradnji sa klijentima iz preduzetničkog sektora. Sa neprofitnim organizacijama sarađuje volonterski ili profesionalno. Oduvek je težila građanskom aktivizm. Saradnju sa "Mame su zakon" započela je 2017. godine. Učestvovala u svim kampanjama inicijative, zatim udruženja Mame su zakon od osnivanja. Zadužena je za kreiranje vizuelnog identiteta i prezentaciju na društvenim mrežama.

Ivana Tanasijević

Ivana Tanasijević

Zaposlena u bankarskom sektoru od 2016 godine. Saradnju sa „Mame su zakon“ započela krajem 2017. godine. Učestvovala u mnogim kampanjama, bila podrška u kreiranju ideja, materijala. Aktivno prati sve što se događa u svim sferama društvenog života koje su od javnog interesa (politika, zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, kultura). U udruženju „Mame su zakon“ koristi priliku da ukazuje na probleme i daje predloge za njihovo prevazilaženje. Majka jedne tinejdžerke.

Milica Kojčić

Milica Kojčić

Profesionalna rukometašica, aktivna u sportu poslednjih 16 godina. Studirala sociologiju, ali je i ekspertkinja u oblasti osigaranja. Aktivno učestvovala u sprovođenju izbora kao nestranačka ličnost. Govori engleski jezik. Voli da putuje i čita.

Slavica Jević

Slavica Jević

Slavica Jević je profesorka engleskog jezika sa dvadeset godina radnog iskustva u školi. Suosnivačica je udruženja Putevi edukacije iz Novog Sada. Posvećena koordinatorka na više nacionalnih i međunarodnih projekata. Autorka akreditovanog programa „Kako napisati projekat iz oblasti obrazovanja“ i koautorka više kurseva namenjenih zaposlenima u obrazovanju. Autorka nagrađenih članaka na EPALE platformi za obrazovanje odraslih. Kreativna, entuzijastična, vredna, posvećena celoživotnom učenju. Majka dvoje dece.

Aleksandra Krstić-Jović

Aleksandra Krstić-Jović

Aleksandra je master pedagoškinja sa deset godina radnog iskustva u školi. Suosnivačica udruženja Putevi edukacije iz Novog Sada. Sertifikovana NLP praktičarka. Koautorka više online kurseva namenjenih zaposlenima u školi, kao i programa namenjenih roditeljima. Aktvno se bavi pisanjem i realizacijom projekata u oblasti obrazoanja. Autorka akreditovanog programa „Kako napisati projekat iz oblasti obrazovanja?“. Autorka tekstova na platformi Zelena učionica. Otvorena za nove ideje i konstruktivan pristup ličnom razvoju. Majka troje dece.