Saopštenja

Oko 9000 žena primalo manje od minimalca prvih godinu dana bebinog života

Postupajući po zahtevu o pristupu informacijama od javnog značaja podnetom pre gotovo četiri meseca, a pretpostavljamo na intervenciju Poverenika kojem smo se takođe obratile, Ministarstvo za brigu o porodici uputilo nam je odgovore na pitanja u vezi sa primenom Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u periodu od 01. jula 2018. do 01. marta 2021. godine.

Kao najvažnije izdvajamo to koliko je žena u Srbiji tokom odsustva sa posla zbog porodiljskog ili nege deteta dobijalo naknade u iznosu manjem od republičkog minimalca.

Ukupno 8944 žene u periodu od početka primene ovog Zakona do 01. marta ove godine tokom porodiljskog odsustva, što je period od 45 dana / 28 dana pre porođaja do navršenih 3 meseca bebinog života, dobijalo naknade manje od minimalne zarade u Srbiji. Po godinama to izgleda ovako:

2018. (od 01. jula) – 2326
2019. – 3507
2020. – 2426
2021. (do 01. marta) – 649

Ukupno 8970 žena u periodu od 01. jula 2018. godine do 01. marta ove godine) tokom perioda nege deteta dobijalo je naknade zarada manje od republičkog minimalca. Po godinama to izgleda ovako:

2018. (od 01. jula) – 2338
2019. – 3554
2020. – 2499
2021. (do 01. marta) – 579

Kako je nedavno na osnovu Odluke Ustavnog suda odredba Zakona koja se tiče porodiljskog odsustva proglašena neustavnom, iz ovih dobijenih podataka zaključujemo da ta izmena još uvek nije dovoljna i da se dalje mora ići u pravcu traženja rešenja kako da se i tokom perioda nege deteta obezbede dostojanstvena primanja porodiljama.

Posebno nas brine to što još uvek nema rešenja za nezaposlene i ekonomski neaktivne žene, kao ni za žene koje samostalno obavljaju delatnosti. Neshvatljivo nam je da država jednako ne mari za one koje spadaju u red ekonomski najugroženijih ili za one koje svojim samostalnim radom i te kako pune budžete od lokalnog do republičkog nivoa plaćajući nerazumno visoke poreze, doprinose i takse.

“Mame su zakon” nastavljaju borbu za izmene Zakona koje će svim ženama obezbediti dostojanstveno materinstvo. Od najvažnijih zahteva izdvajamo: garantovana naknada u visini republičkog minimalca tokom odsustva sa posla u prvih godinu dana bebinog života za sve kategorije žena, nediskriminišući odnos prema preduzetnicama, prepoznavanje porodica sa više od četvoro dece i smanjenje broja meseci koji ulaze u obračun naknada sa 18 na 12.

#DižemGlasZaMame
#MameNisuSame
#MameSuZakon
#GlasajZaMame