Око 9000 жена примало мање од минималца првих годину дана бебиног живота

Home  »  САОПШТЕЊА  »  Око 9000 жена примало мање од минималца првих годину дана бебиног живота
Jul 19, 2021 No Comments ›› mamesuzakon

Поступајући по захтеву о приступу информацијама од јавног значаја поднетом пре готово четири месеца, а претпостављамо на интервенцију Повереника којем смо се такође обратиле, Министарство за бригу о породици упутило нам је одговоре на питања у вези са применом Закона о финансијској подршци породици са децом у периоду од 01. јула 2018. до 01. марта 2021. године.

Као најважније издвајамо то колико је жена у Србији током одсуства са посла због породиљског или неге детета добијало накнаде у износу мањем од републичког минималца.

Укупно 8944 жене у периоду од почетка примене овог Закона до 01. марта ове године током породиљског одсуства, што је период од 45 дана / 28 дана пре порођаја до навршених 3 месеца бебиног живота, добијало накнаде мање од минималне зараде у Србији. По годинама то изгледа овако:

2018. (од 01. јула) – 2326
2019. – 3507
2020. – 2426
2021. (до 01. марта) – 649

Укупно 8970 жена у периоду од 01. јула 2018. године до 01. марта ове године) током периода неге детета добијало је накнаде зарада мање од републичког минималца. По годинама то изгледа овако:

2018. (од 01. јула) – 2338
2019. – 3554
2020. – 2499
2021. (до 01. марта) – 579

Како је недавно на основу Одлуке Уставног суда одредба Закона која се тиче породиљског одсуства проглашена неуставном, из ових добијених података закључујемо да та измена још увек није довољна и да се даље мора ићи у правцу тражења решења како да се и током периода неге детета обезбеде достојанствена примања породиљама.

Посебно нас брине то што још увек нема решења за незапослене и економски неактивне жене, као ни за жене које самостално обављају делатности. Несхватљиво нам је да држава једнако не мари за оне које спадају у ред економски најугроженијих или за оне које својим самосталним радом и те како пуне буџете од локалног до републичког нивоа плаћајући неразумно високе порезе, доприносе и таксе.

“Маме су закон” настављају борбу за измене Закона које ће свим женама обезбедити достојанствено материнство. Од најважнијих захтева издвајамо: гарантована накнада у висини републичког минималца током одсуства са посла у првих годину дана бебиног живота за све категорије жена, недискриминишући однос према предузетницама, препознавање породица са више од четворо деце и смањење броја месеци који улазе у обрачун накнада са 18 на 12.

#DižemGlasZaMame
#MameNisuSame
#MameSuZakon
#GlasajZaMame

 

Leave a Reply