Па, докле више!

Home  »  САОПШТЕЊА  »   Па, докле више!
Aug 10, 2021 No Comments ›› mamesuzakon

Министарство за бригу о породици и демографију је заједно са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 2. августа ове године издало Инструкцију о поступању општинским/градским управама и центрима за социјални рад у вези примене и спровођења одлука Уставног суда.

 

Међутим, надлежна министарства, да ли случајно или намерно, погрешно тумаче одредбу Закона о Уставном суду и надлежним градским/општинским управама и центрима за социјални рад издају погрешно упутство о томе да мајке на којима су примењиване неуставне одредбе Закона о финансијској подршци породици са децом могу да поднесу захтев за измену појединачног акта (решења) које је коначно и правноснажно, уколико од коначности, односно правноснажности решења није прошло више од две године, а што би значило да сва решења, које се тичу неуставним одредби Закона, донета пре ступања на снагу одлука Уставног суда Србије неће моћи да се измене. 


Ово, ако уопште можемо да назовемо тумачењем, је веома погрешно, јер члан 61. Закона о уставном суду, а који говори о року од две године, а на које се министарства позивају у свом тумачењу, уопште се не односи на појединачна решења већ на подношење предлога/иницијативе за оцену уставности у року од 2 године од објављивања Закона.

 

Спорни Закон је ступио на снагу 1. јула 2018. године, а Маме су закон су преко народних посланика из прошлог сазива Народне скупштине упутиле Предлог за оцену уставности закона 22. фебруара 2019. године, а што значи да смо у року предале Предлог за оцену уставности. Да смо га предале после истека рока, мајке сада не би имале право на обештећење. Повереници за заштиту равноправности такође је покренула иницијативу пред Уставним судом и учинила је то у законском року. С обзиром на то да су Предлог за оцену уставности Закона о финансијској подршци породици са децом и друге иницијативе поднте у року, све мајке које су оштећење од 1. јула 2018. године морају да буду обештећене. 

Обратићемо се министарствима са захтевом да своје упутство ускладе са Законом. Такође, обратићемо се Повереници и Уставном суду Србије и обавестити их о погрешном тумачењу Закона од стране министарстава. 

 

Leave a Reply