Kampanje

Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija

Porodiljsko odsustvo - pravo, a ne privilegijaPočetak sprovođenja jednogodišnjeg projekta “Porodiljsko odsustvo-pravo, a ne privilegija” koji je u okviru projekta #PokretPolet podržan od strane Trag fondacije, Centra za socijalne politke i Koalicije za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE. Projekat ima za cilj usklađivanje našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropke unije u smislu da se izjednače prava zaposlenih van radnog odnosa (ugovori o privremenim i povremenim poslovima, ugovori o delu, ugovori o stručnom osposobljavanju i usavršavanju) sa zaposlenima u radnom odnosu u pogledu prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta.

Održane su četiri otvorene rasprave o izmeni Zakona o radu, kao i konferencija na kojoj su predstvaljeni rezultati istraživanja koje je imalo za cilj da utvrdimo kako izgleda tipičan primer žene koja je angažovana na nekom od fleksibilnih ugovora. Odboru za evropske integracije Narodne skupštine uputile smo zahtev za javno slušanje.

Realizacija projekta je u toku.

Projekat je u potpunosti finansiran iz fonda Evropske unije (#EUzaTEBE).