Saopštenja

Potpišite peticiju #MameNisuSame

Inicijativa #MameSuZakon je organizovala potpisivanje peticije #MameNisuSame. Podržite zahteve potpisivanjem Peticije  mama i budućih mama da se izvrše izmene i dopune lošeg Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Zahtevi Inicijative #MameSuZakon su:

• Svaka buduća mama da prima nadoknadu nakon porođaja najmanje u visini republičkog minimalca, bez obzira da li je bila u radnom odnosu ili ne.

• Da se priznaju meseci koje trudnica provede na trudničkom ili drugom bolovanju.

• Da se broj meseci koji ulaze u obračun nadoknade smanji sa 18 na 12 meseci.

• Da se preduzetnicama plate porezi i doprinosi tokom porodiljskog odsustva i odsustva radi nege detata.

• Da pravo na nadokadu imaju sva deca koja nemaju navršenih 10 godina, a rođena su kao treće i četvrto dete u porodici.

• Da pravo na nadokandu imaju i deca koja su rođena kao peto i svako drugo dete, prema pravilima isplate nadokande kao za četvrto.

• Poljoprivrednim osiguranicama broj meseci do pune nadoknade smanjiti sa 24 na 12.

• Bez uslovljavanja majki dece sa invaliditetom da se odriču jedne od dve nadoknade kojima svrha nije ista.

• Da maksimalan iznos isplate nadoknade bude pet prosečnih zarada.

• Da vakcinacija ne bude uslov za isplatu nadokanda jer postoje deca koja iz medicinski opravdanih razloga ne mogu da prime vakcine.

Podelite  ovaj post i pozovite svoje prijatelje da potpišu peticiju.

Hvala! 🙋

OVDE POTPIŠITE PETICIJU.