Saopštenja

Pravni tim Mame su zakon

Imajući u vidu da je Ustavni sud Srbije određene odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom proglasio neustavnim ovim putem pozivamo sve zainteresovane korisnice prava koje su oštećene primenom neustavnih odredbi da se obrate našem pravnom timu na e-mail adresu pravnitim.msz@gmail.com ukoliko žele da se informišu o uslovima i načinima za ostvarivanja svojih imovinskih zahteva pred nadležnim državnim organima i sudovima.

Istovremeno, skrećemo pažnju da je pravo na pokretanje postupaka radi ostvarivanja imovinskih zahteva vremenski ograničeno zakonom predviđenim rokovima čijim istekom se u potpunosti gubi mogućnost za isticanjem takvih zahteva.

🔴 Za poljoprivredne osiguranice – odredbe člana 17. stav 2. i člana 18. st. 2, 4. i 6. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 i 50/2018) prestale su da važe na osnovu Odluke US IUz broj 216/2018 od 3. decembra 2020. godine, objavljene u “Sl. glasniku RS”, br. 46/2021 od 7. maja 2021. godine. Izmena je stupila na snagu 15. maja, a rok za pokretanje postupka ističe 15.11.2021. godine.

🔴 Za minimalnu naknadu tokom porodiljskog odsustva – oredba člana 14. stav 8. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 i 50/2018) u delu koji glasi: “ako je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade”, prestala je da važi na osnovu Odluke US IUz broj 247/2018 od 17. decembra 2020. godine, objavljene u “Sl. glasniku RS”, br. 51/2021 od 21. maja 2021. godine. Izmena je stupila na snagu 29. maja, a rok za pokretanje postupka ističe 29.11.2021. godine.

🔴 Za majke koje su rodile decu sa invaliditetom – odredba člana 12. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 i 50/2018), prestala je da važi na osnovu Odluke US IUz broj 266/2017 od 15. aprila 2021. godine, objavljene u “Sl. glasniku RS”, br. 53/2021 od 28. maja 2021. godine. Izmena je stupila na snagu 05. juna, a rok za pokretanje postupka ističe 05.12.2021. godine.

❗pravnitim.msz@gmail.com ❗

#DižemGlasZaMame
#MameNisuSame
#MameSuZakon
#GlasajZaMame