Правни тим Маме су закон

Home  »  САОПШТЕЊА  »  Правни тим Маме су закон
Jun 17, 2021 No Comments ›› mamesuzakon

Имајући у виду да је Уставни суд Србије одређене одредбе Закона о финансијској подршци породици са децом прогласио неуставним овим путем позивамо све заинтересоване кориснице права које су оштећене применом неуставних одредби да се обрате нашем правном тиму на е-маил адресу правнитим.мсз@гмаил.цом уколико желе да се информишу о условима и начинима за остваривања својих имовинских захтева пред надлежним државним органима и судовима.

Истовремено, скрећемо пажњу да је право на покретање поступака ради остваривања имовинских захтева временски ограничено законом предвиђеним роковима чијим истеком се у потпуности губи могућност за истицањем таквих захтева.

🔴 За пољопривредне осигуранице – одредбе члана 17. став 2. и члана 18. ст. 2, 4. и 6. Закона о финансијској подршци породици са децом (“Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 и 50/2018) престале су да важе на основу Одлуке УС ИУз број 216/2018 од 3. децембра 2020. године, објављене у “Сл. гласнику РС”, бр. 46/2021 од 7. маја 2021. године. Измена је ступила на снагу 15. маја, а рок за покретање поступка истиче 15.11.2021. године.

🔴 За минималну накнаду током породиљског одсуства – оредба члана 14. став 8. Закона о финансијској подршци породици са децом (“Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 и 50/2018) у делу који гласи: “ако је код надлежног органа евидентирано најмање шест најнижих основица на које су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде”, престала је да важи на основу Одлуке УС ИУз број 247/2018 од 17. децембра 2020. године, објављене у “Сл. гласнику РС”, бр. 51/2021 од 21. маја 2021. године. Измена је ступила на снагу 29. маја, а рок за покретање поступка истиче 29.11.2021. године.

🔴 За мајке које су родиле децу са инвалидитетом – одредба члана 12. став 7. Закона о финансијској подршци породици са децом (“Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 и 50/2018), престала је да важи на основу Одлуке УС ИУз број 266/2017 од 15. априла 2021. године, објављене у “Сл. гласнику РС”, бр. 53/2021 од 28. маја 2021. године. Измена је ступила на снагу 05. јуна, а рок за покретање поступка истиче 05.12.2021. године.

❗pravnitim.msz@gmail.com ❗

#DižemGlasZaMame
#MameNisuSame
#MameSuZakon
#GlasajZaMame

Leave a Reply