Saopštenja

Predlog mera podrške u prevenciji nasilja

Duboko potrešeni zbog svega što se dogodilo, svesni tuge, bola, straha, potrebe da se društvo suštinski menja, ali i iz osećanja odgovornosti, udruženje Mame su zakon predlaže sledeće mere podrške našoj deci, roditeljima i čitavom društvu u suzbijanju i prevenciji nasilja:

  • Pored većeg broja obučenih policajaca posebno senzibilisanih za rad sa decom, potreban je i već broj psihologa i pedagoga u našim školama. Sadašnji broj stručnih ljudi ne odgovara realnim potrebama.
  • Na nivou jedinica lokalne samouprave formirati timove u kojima će raditi socijalni radnik, policijski službenik, predstavnik obrazovnog sistema i roditelja koji će pratiti zajednicu i pomoći u kreiranju individualnih vidova podrške u prevenciji nasilja.
  • Aktivno podsticati razgovore u porodici, školi i svim drugim prilikama. Ukoliko neki izazovi prevazilaze ova okruženja, aktivno se boriti za to da se takva podrška dobije od stručnih lica. Boriti se protiv stigmatizacije onih koji zatraže pomoć, podsticati podržavajuće okruženje.
  • Uvesti predmet empatija u obrazovani sistem po ugledu na Dansku. Kako ovaj predlog zahteva sistemsko rešenje koje nije moguće lako i brzo implementirati, naći način kako da se po hitnom postupu kroz postojeće okvire organizovanja nastave posvetimo razvijanju empatije kod dece i mladih.
  • Zakonski regulisati internet kao medij. Pravila koja važe za elekstronske i štampane medije moraju važiti i na internetu, a posebno na društvenim mrežama. Stava smo da se u timovima onih koji se bave pisanjem propisa, a kojima ova tema može biti suviše nepoznata i apstraktna, moraju naći ili po potrebi angažovati deca i mladi ljudi, koji o ovoj temi znaju očigledno više od odraslih i efikasnije reaguju na promene koje se brzo dešavaju u internet prostoru.
  • Tradicionalni mediji moraju osećati veću odgovornost u kreiranju i plasiranju sadržaja. Ohrabrivati novinare da podignu glas protiv degradiranja i banalizovanja struke, jer je kvalitetna informisanost građana, praćena poštovanjem pravila i kodeksa struke, veoma važna i značajna u prevenciji nasilja.
  • Strogo sankcionisati svako direktno ili prividno širenje mržnje, podsticanja nasilja i izopštavanja ranjivih i višestruko ranjivih i marginalizovanih naših sugrađana.
  • Osnažiti centre za socijalni rad. Angažovati više stručnih lica i osloboditi ih suvišne administracije. Neke od nadležnosti centara preneti na jedinice lokalne samouprave i ostaviti prostor stručnjacima da se zaista bave onim za šta su stručni.

Ovaj dopis u najboljoj nameri šaljemo Vladi Republike Srbije, sa željom da od Srbije zajedno stvaramo empatično, podržavajuće i dobro društvo.

06. maj 2023. godine

Tatjana Macura, predsednica Mame su zakon