Saopštenja

Preduzetnica mora biti zdrava!

Preduzetnica mora biti zdravaDanas je Međunarodni dan preduzetnica i pravi trenutak da najavimo još aktivniji nastavak naše borbe da se prava trudnica i porodilja preduzetnica izjednače sa pravima onih koje su sa poslodavcem sklopile ugovor o radu.

Veliko nam je zadovoljstvo da vas obavestimo da smo u saradnji sa inicijativom Otvoreni parlament, organizacije Crta u okviru projekta “Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava”, a uz finansijsku podršku Evropske unije započele kampanju za izmenu Zakona o zdravstvenom osiguranju u delu koji se odnosi na položaj preduzetnica koje imaju potrebu da otvaraju bolovanje ili moraju da održavaju trudnoću. Kampanju pod nazivom “Preduzetnica mora biti zdrava!” realizovaćemo u narednih šest meseci.

Na probleme u primeni zakona koji uređuju pitanja održavanja trudnoće i perioda nakon porođaja Mame su zakon ukazuju već dugih pet godina. Gotovo svakodnevno se borimo za prava nezaposlenih, zaposlenih, angažovanih radnica i onih koje samostalno obavljaju delatnost.

Iz našeg dosadašnjeg iskustva u radu na izmeni propisa zaključujemo da je grupa koja je višestruko diskriminisana primenom propisa koji uređuju ova pitanja jeste grupa onih koje su se ohrabrile da u Srbiji pokrenu samostalno svoje biznise, koje u velikoj meri doprinose punjenju budžeta, koje žele da ostanu ovde i koje žele da postanu majke…sve one zubarke, knjigovođe, frizerke, arhitektice, programerke, kozmetičarke, advokatice iz vašeg neposrednog okruženja ili ukratko – preduzetnice.

Trudnice i porodilje preduzetnice nemaju pravo na pune nadoknade tokom trudničkog bolovanja, odustvo sa posla im nije regulasano na način na koji je to regulisano za žene koje su zaposlene kod poslodavca, nemaju plaćene doprinose za obavezno socijalno osiguranje, njihovi partneri ne mogu da preuzmu brigu o detetu dok se one bore da im biznisi opstanu i u slučaju da se odluče da rode treće dete nemaju pravo da dve godine odsustvuju sa posla.

Broj preduzetnica u Srbija iz godine u godinu raste, a prema podacima iz prošle godine ima ih oko 100.000. Osnivačica privrednih društava ima oko 34.000. Preduzetnica koje imaju između 18 i 40 godina ima oko 40.000, dok je broj onih koje koriste pravo da izostaju sa posla nakon porođaja oko 5.000 (uz napomenu da su ovom broju i porodilje koje su pre porođaja bile angažovane na nekom od fleksibilnih ugovora). 

Više od 55.000 građana je do sada na platformi Kreni-promeni kroz inicijativu #IPreduzetniceSuMame podržalo zahteve za izmenu seta zakona koji bi položaj trudnica i porodilja učinili ravnopravnijim.

Izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju jeste prvi korak u nizu onih koje je potrebno učiniti kako bi se položaj preduzetnica učinio ravnopravnijim i predstavljaće dobar primer kako građani i civilno društvo mogu preko narodnih poslanika da utiču na izmene zakona.

S tim u vezi vas pozivamo na prvi događaj u okviru kampanje “Preduzetnica mora biti zdrava!” – u petak 25. novembra u 11 časova u Medija centru ispratite konferenciju na kojoj ćemo ukazati na probleme za koje znamo da postoji rešenje ukoliko ima političke volje. 

Na konferenciji će govoriti:

  • MARICA BURSAĆ, pravnica
  • NIKOLA NEŠIĆ, narodni poslanik
  • MAŠA ĐURIĆ, mama preduzetnica
  • TATJANA MACURA, predsednica Mame su zakon

U danima koji su pred nama trebaće nam vaša podrška i pomoć i zato vas pozivamo da nas pratite!

#EUzaTebe

#PreduzetnicaMoraBitiZdrava

#IPreduzetniceSuMame

#PreduzetniceSuZakon

#MameSuZakon

*Projekat “Preduzetnica mora biti zdrava!” sprovodi se uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ovog teksta isključivo je odgovorno Udruženje Mame su zakon i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

**Izvori podataka iskazanih u tekstu su APR, RZS i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.