Kampanje

Prepoznaj nasilje, reci – NE

Prepoznaj nasilje, reci ne!U saradnji sa Udruženjem Putevi edukacije uradile smo istraživanje u osnovnim i srednjim školama pod nazivom #PrepoznajNasiljeReciNE. U istraživanju su učestvovale devojčice i devojke od 13 do 19 godina. Cilj je bio da proverimo  koliko su mlade žene informisane o tome šta je nasilje i da li umeju da ga prepoznaju. Zaključke istaživanja objavili smo na sajtovima i društvenim mrežama obe organizacije, poslali svim školama i medijima. Mediji su sa ogromnom pažnjom ispratili podatke koje smo dobili.

Sve aktivnosti su  finansirane iz ličnih sredstava, donacijama članova.