Препознај насиље, реци не!

Home  »  САОПШТЕЊА  »  Препознај насиље, реци не!
Jun 13, 2021 No Comments ›› mamesuzakon

📢 📢 📢 Удружење Путеви едукације у сарадњи са удружењем Маме Су Закон спроводе истраживање о информисаности и ставовима о сексуалном насиљу код младих.

📋 Анкета је анонимна и спроводи се у оквиру циљне групе девојчица и девојака узраста од 13 – 19 година, а у циљу истраживања потреба за превентивним деловањем у области насиља над женама.

📑 Постављена су питања о информисаности и ставовима девојчица и девојака повезаним са сексуалним насиљем како би се утврдила полазна тачка за покретање иницијативе за едукацију и оснаживање младих на ову тему.

👧👩‍🦰👱‍♀️ Анкета је намењена само девојчицама, те Вас молимо да анкету проследите ученицама седмог и осмог разреда основне школе, односно ученицама од првог до четвртог разреда средње школе.

📈 Резултате спроведеног истраживања ћемо радо ставити на располагање и школском Тиму за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

👩‍💻 Анкета се спроводи путем Гугл упитника и налази се на следећем линку који можете проследити онима који одговарају циљној групи – девојчице и девојке од 13 до 19 година.

Клик на 👉ЛИНК

🙋‍♀️ Унапред вам се захваљујемо на сарадњи и уложеном труду и времену.

#PuteviEdukacije & #MameSuZakon

Leave a Reply