Saopštenja

Prepoznaj nasilje, reci ne!

📢 📢 📢 Udruženje Putevi edukacije u saradnji sa udruženjem Mame Su Zakon sprovode istraživanje o informisanosti i stavovima o seksualnom nasilju kod mladih.

📋 Anketa je anonimna i sprovodi se u okviru ciljne grupe devojčica i devojaka uzrasta od 13 – 19 godina, a u cilju istraživanja potreba za preventivnim delovanjem u oblasti nasilja nad ženama.

📑 Postavljena su pitanja o informisanosti i stavovima devojčica i devojaka povezanim sa seksualnim nasiljem kako bi se utvrdila polazna tačka za pokretanje inicijative za edukaciju i osnaživanje mladih na ovu temu.

👧👩‍🦰👱‍♀️ Anketa je namenjena samo devojčicama, te Vas molimo da anketu prosledite učenicama sedmog i osmog razreda osnovne škole, odnosno učenicama od prvog do četvrtog razreda srednje škole.

📈 Rezultate sprovedenog istraživanja ćemo rado staviti na raspolaganje i školskom Timu za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

👩‍💻 Anketa se sprovodi putem Gugl upitnika i nalazi se na sledećem linku koji možete proslediti onima koji odgovaraju ciljnoj grupi – devojčice i devojke od 13 do 19 godina.

Klik na 👉LINK

🙋‍♀️ Unapred vam se zahvaljujemo na saradnji i uloženom trudu i vremenu.

#PuteviEdukacije & #MameSuZakon