Saopštenja

Roditeljsko odsustvo i tate

Zakoni Srbije prepoznaju značaj i uređuju ostvarivanje rodne ravnopravnosti, a zaštita majki i podrška porodicama sa decom ključni su deo demografske politike zemlje. Ipak, briga o deci i poslovi u domaćinstvu i dalje se prevashodno smatraju obavezom žena. To utiče na njihovo manje učešće na tržištu rada i teže napredovanje na poslu, dok očevi u manjoj meri učestvuju u nezi i brizi o svojoj deci. Ukorenjeni stavovi o ulogama žena i muškaraca, poslovno okruženje koje nedovoljno podržava usklađivanje poslovnog i privatnog života, kao i nedostatak informacija o pravu na odsustvo roditelja radi brige o detetu, neke su od prepreka za veće uključivanje očeva u roditeljske aktivnosti i obaveze.
Iz tog razloga, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji i UNDP Laboratorija za ubrzani razvoj istražuju postojeće politike u oblasti roditeljstva u Srbiji i zemljama koje su razvile uspešne prakse, kao i mere koje sprovode preduzeća u cilju podrške porodičnim obavezama zaposlenih. Cilj je da se prepoznaju mogućnosti za razvoj poslovne kulture i društva koje podržava izjednačavanje uloge žena i muškaraca na tržištu rada i u porodici i podstiče ravnopravno učešće roditelja u brizi o detetu, sa posebnim fokusom na veće učešće očeva u roditeljstvu.
Rezultat ovih napora je i analiza pred vama. Sadržaj dokumenta i izneti stavovi su odgovornost autorke i ne odražavaju nužno stavove Ujedinjenih nacija, niti UNDP.
Brošuru Roditeljsko odsustvo u Srbiji sa posebnim osvrtom na očeve kao korisnike prava autorke Tatjane Macure možete pogledi ovde.

Informativne slajdove o tome kako da očevi koristi roditeljsko odsustvo možete pogledati ovde.