Kampanje

Slušam, čujem, reagujem

Slušam, čujem, reagujemNastavak uspešne saradnje sa Udruženjem Putevi edukacije obeležili smo sprovođenjem projekata #SlušamČujemReagujem koji je imao za cilj da doprinese  prevenciji seksualnog nasilja nad devojčicama i devojkama od 13 do 19 godina, kao i podizanja svesti o izloženosti mladih žena seksualnom nasilju i značaju porodice u prevenciji seksualnog nasilja. Za kratko vreme smo uz pomoć društvenih mreža, podrške medija i živim, direktnim razgovorima uspeli da postignemo reach od više od 2 miliona građana Srbije.

Projekat je u potpunosti podržalo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.