Kampanje, vesti i saopštenja

Slušam, čujem, reagujem

Imaš pravo da kažeš neZaključke istraživanja „Prepoznaj nasilje – reci NE“ koje su sproveli Mame su zakon i Putevi edukacije možete preuzeti ovde.

Brošuru „Slušam, čujem, reagujem“ možete preuzeti ovde.