Saopštenja

Smanjiti broj meseci sa 18 na 12!

Precizno definisati kako se vrši obračun za isplatu naknada tokom trudničkog i porodiljskog odsustva. Broj meseci koji ulaze u obračun smanjiti sa 18 na 12.