Saopštenja

Šta je sledeće što će “Mame su zakon” učiniti kada je reč o izmeni Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom?

🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️ Idemo kod narodnih poslanika da im kažemo da podrže sledeće izmene:

🔴 Garantovani minimalac – da se svakoj porodilji garantuje naknada najmanje u visini republičkog minimalca. Ako znamo koja je najviša naknada, nema razloga da ne ograničimo naknadu ispod koje se ne ide. 👉 #ZaDostajnstvenoMaterinstvo

🔴 Smanjenje broja meseci sa 18 na 12 – žene u najreproduktivnijem periodu života teško dolaze do stalnog zaposlenje i puna naknada za više od ⅓ porodilja je nedosanjan san. Srbija je u ovome jedinstvena, praksa u Evropi je potpuno drugačija. 👉 #ZaEvropskuPraksu

🔴 Izjednačiti prava preduzetnica – žene koje samostalno obavljaju delatnost u velikoj meri pune državni budžet, ali uprkos tome ovaj ih zakon višestruko diskriminiše kada se odluče da postanu majke. 👉 #Za Preduzetnice

🔴 Peto i svako sledeće dete nije višak – izmeniti odredbe koje kažu da će finansijsku podršku dobiti samo one porodice koje imaju do četvoro dece. 👉 #DecaNisuVisak

🔴 Uskladiti zakone i propise – neusklađenost ili loša primena do sada je pravila ogromne probleme, po pravilu na štetu trudnica i porodilja kao posebno osetljive grupe. 👉 #UskladiteZakone

🥁🥁🥁 #ViBirate – možemo da razgovaramo, a može i #Protest! 🤷‍♀️🤷‍♂️🤷

#DižemGlasZaMame
#MameNisuSame
#MameSuZakon
#GlasajZaMame
#NarodniPoslanici
#Skupština
#VladaRS