Шта је следеће што ће “Маме су закон” учинити када је реч о измени Закона о финансијској подршци породици са децом?

Home  »  САОПШТЕЊА  »  Шта је следеће што ће “Маме су закон” учинити када је реч о измени Закона о финансијској подршци породици са децом?
Apr 20, 2021 No Comments ›› mamesuzakon

🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️ Идемо код народних посланика да им кажемо да подрже следеће измене:

🔴 Гарантовани минималац – да се свакој породиљи гарантује накнада најмање у висини републичког минималца. Ако знамо која је највиша накнада, нема разлога да не ограничимо накнаду испод које се не иде. 👉 #ZaDostajnstvenoMaterinstvo

🔴 Смањење броја месеци са 18 на 12 – жене у најрепродуктивнијем периоду живота тешко долазе до сталног запослење и пуна накнада за више од ⅓ породиља је недосањан сан. Србија је у овоме јединствена, пракса у Европи је потпуно другачија. 👉 #ZaEvropskuPraksu

🔴 Изједначити права предузетница – жене које самостално обављају делатност у великој мери пуне државни буџет, али упркос томе овај их закон вишеструко дискриминише када се одлуче да постану мајке. 👉 #Za Preduzetnice

🔴 Пето и свако следеће дете није вишак – изменити одредбе које кажу да ће финансијску подршку добити само оне породице које имају до четворо деце. 👉 #DecaNisuVisak

🔴 Ускладити законе и прописе – неусклађеност или лоша примена до сада је правила огромне проблеме, по правилу на штету трудница и породиља као посебно осетљиве групе. 👉 #UskladiteZakone

🥁🥁🥁 #ViBirate – можемо да разговарамо, а може и #Protest! 🤷‍♀️🤷‍♂️🤷

#DižemGlasZaMame
#MameNisuSame
#MameSuZakon
#GlasajZaMame
#NarodniPoslanici
#Skupština
#VladaRS

Leave a Reply