Zaposlena u bankarskom sektoru od 2016 godine. Saradnju sa „Mame su zakon“ započela krajem 2017. godine. Učestvovala u mnogim kampanjama, bila podrška u kreiranju ideja, materijala. Aktivno prati sve što se događa u svim sferama društvenog života koje su od javnog interesa (politika, zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, kultura). U udruženju „Mame su zakon“ koristi priliku da ukazuje na probleme i daje predloge za njihovo prevazilaženje. Majka jedne tinejdžerke.