Ljupka Mihajlovska je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dve decenije se bavi aktivizmom u oblasti ljudskih prava s posebnim osvrtom na položaj osoba sa invaliditetom. Zaposlena je u Rektoratu Univerziteta u Beogradu kao direktorka Centra za studente sa hendikepom. U periodu od 2016 – 2020. godine stekla je političko iskustvo kao narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a imenovana je od strane Vlade Republike Srbije za predsednicu Radne grupe za unapređenje pristupačnosti 2019. godine. Inicirala je i realizovala brojne međunarodne i nacionalne projekte i obuke koje su se ticale unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa. Radi kao konsultantkinja za nekoliko međunarodnih organizacija. Predsednica je Upravnog odbora Saveza za pristupačnost Srbije i programska direktorka udruženja Za pristupačno okruženje.