Slavica Jević je profesorka engleskog jezika sa dvadeset godina radnog iskustva u školi. Suosnivačica je udruženja Putevi edukacije iz Novog Sada. Posvećena koordinatorka na više nacionalnih i međunarodnih projekata. Autorka akreditovanog programa „Kako napisati projekat iz oblasti obrazovanja“ i koautorka više kurseva namenjenih zaposlenima u obrazovanju. Autorka nagrađenih članaka na EPALE platformi za obrazovanje odraslih. Kreativna, entuzijastična, vredna, posvećena celoživotnom učenju. Majka dvoje dece.