Rođen 1970. godine u Frankfurtu na Majni, živi i radi u Novom Sadu. Mašinski inženjer po obrazovanju, sa preko 20 godina menadžerske karijere u osiguranju za nekoliko inostranih kompanija. Poslanik u Narodnoj skupštini u periodu jun 2016. – avgust 2020. godine. Bavio se evropskim integracijama, izborima, poljoprivredom i ekonomskim temama. Oženjen, otac dvoje dece.