Saopštenja

Treće i četvrto dete ima pravo na nadoknadu!

Sva deca koja su rođena kao treće ili četvrto dete , imaju pravo na nadoknadu dok ne napune 10 godina, ne samo ona koja su rođena posle 1.7.2018. godine.