Saopštenja

Upozoravamo na još jedan propust – da li će i ove žene biti “kolateralna šteta”?

Danas upozoravamo na problem koji postoji sa primenom Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom zbog olakšica koje su koristili poslodavci primenjujući jedan drugi zakonski akt – Zakon o porezu na dohodak građana.

Naime, u delu koji se bavi pitanjem poreskih olakšica za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom, određeno je da će poslodavci imati pravo na poresko oslobođenje u periodu od 12 meseci ukoliko zaposle lice koje je pre toga bilo u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, tzv. biroa za nezaposlene, najmanje 6 meseci pre stupanja u radni odnos.

Žene koje su na ovaj način stupila u radni odnos ni sanjale nisu da će ih država kazniti ako se u nekom trenutku odluče da postanu majke. Pravi šok nastaje tek kada ugledaju rešenja o naknadi koju će primati zbog odsustva sa rada radi nege deteta. U tim rešenjima se jasno vidi da su im za one mesece u kojima je poslodavac koristio olakšice po osnovu Zakona o porezu na dohodak građana zarade navedene kao 0 (nula), kao da ih nije ni bilo.

Dakle, još jednom se potvrđuje da se koplja lome na najugroženijima. Kako to u praksi izgleda objašnjava Tatjana Macura, osnivačica Mame su zakon:

“Nezaposlena žena posle više od 6 meseci boravka na birou nalazi posao, čime praktično država smanjuje nezaposlenost i ostavlja prostor poslodavcu da iskoristi “prednost” angažovanja lica sa biroa. Ona uredno radi i obavlja svoje zadatke, prima platu i kada se u nekom trenutku odluči da postane majka biva kažnjena. Koplje se nije prelomilo na državi koja je smanjila nezaposlenost, na poslodavcu koji je uštedeo kroz ovakav aranžman, već isključivo i samo na radnici kojoj prethodne zarade iz ovakvog odnosa neće ući u obračun naknade tokom nege deteta.”

Ukazujemo Ministarstvu finansija, Ministarstvu za rad i Ministarstvu za brigu o porodici na ovaj ne mali propust, a prilažemo i jedno rešenje iz kojeg se može zaključiti kako jedno zakonsko rešenje proguta drugo i kako sve to zajedno ide samo na štetu porodilja. Zahtevamo da se uvede izmena koja će ispraviti nepravdu prema ženama koje su na birou dugo čekale na posao i jedva ga dobile, a koje su se u međuvremenu odlučile na proširenje porodice.