Упозоравамо на још један пропуст – да ли ће и ове жене бити “колатерална штета”?

Home  »  САОПШТЕЊА  »  Упозоравамо на још један пропуст – да ли ће и ове жене бити “колатерална штета”?
Mar 3, 2021 No Comments ›› mamesuzakon

Данас упозоравамо на проблем који постоји са применом Закона о финансијској подршци породици са децом због олакшица које су користили послодавци примењујући један други законски акт – Закон о порезу на доходак грађана.

Наиме, у делу који се бави питањем пореских олакшица за запошљавање нових лица и лица са инвалидитетом, одређено је да ће послодавци имати право на пореско ослобођење у периоду од 12 месеци уколико запосле лице које је пре тога било у евиденцији Националне службе за запошљавање, тзв. бироа за незапослене, најмање 6 месеци пре ступања у радни однос.

Жене које су на овај начин ступила у радни однос ни сањале нису да ће их држава казнити ако се у неком тренутку одлуче да постану мајке. Прави шок настаје тек када угледају решења о накнади коју ће примати због одсуства са рада ради неге детета. У тим решењима се јасно види да су им за оне месеце у којима је послодавац користио олакшице по основу Закона о порезу на доходак грађана зараде наведене као 0 (нула), као да их није ни било.

Дакле, још једном се потврђује да се копља ломе на најугроженијима. Како то у пракси изгледа објашњава Татјана Мацура, оснивачица Маме су закон:

“Незапослена жена после више од 6 месеци боравка на бироу налази посао, чиме практично држава смањује незапосленост и оставља простор послодавцу да искористи “предност” ангажовања лица са бироа. Она уредно ради и обавља своје задатке, прима плату и када се у неком тренутку одлучи да постане мајка бива кажњена. Копље се није преломило на држави која је смањила незапосленост, на послодавцу који је уштедео кроз овакав аранжман, већ искључиво и само на радници којој претходне зараде из оваквог односа неће ући у обрачун накнаде током неге детета.”

Указујемо Министарству финансија, Министарству за рад и Министарству за бригу о породици на овај не мали пропуст, а прилажемо и једно решење из којег се може закључити како једно законско решење прогута друго и како све то заједно иде само на штету породиља. Захтевамо да се уведе измена која ће исправити неправду према женама које су на бироу дуго чекале на посао и једва га добиле, а које су се у међувремену одлучиле на проширење породице.

Leave a Reply