Saopštenja

Otežan položaj trudnica u Srbiji

Prema novom Predlogu zakona o zdravstvenom osiguranju čija raspava je na dnevnom redu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, buduće mame koje će zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće morati da otvore trudničko bolovanje moraće da pre otvaranja bolovanja rade 12 meseci u kontinuitetu, a kako bi za vreme bolovanja primale pun iznos naknade zarade. Prema važećem zakonu bilo je dovoljno da buduće majke budu u radnom odnosu tri meseca.

Da podsetimo, važećim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je stupio na snagu 1. jula 2018. godine, pored velikih problema koje taj zakon pravi budućim majkama, jedan od problema je i taj što trudničko bolovanje ne ulazi u obračun naknade za porodiljsko odustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta. Tako na primer, buduća majka koja je radila 3 meseca za 30.000 dinara (na koje su joj plaćeni doprinosi) i koja je morala da zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće otvori trudničko bolovanje, na porodiljskom odsustvu (ukupno tri meseca od porođaja) i odsustvu sa rada radi nege deteta (do isteka 365 dana od porođaja) će primati iznos 3×30.000÷18, odnosno 5.000 dinara, a kada bi joj trudničko bolovanje ulazilo u prosek za obračun naknade zarade, primala bi 15.000 dinara.

Inicijativa Mame su zakon se bori za dostojanstveno materinstvo, odnosno da se u Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom izvrše sledeće izmene: da majke čija su deca korisnici prava na pomoć i negu drugog lica ne moraju da biraju između te pomoći (koja im pripada po drugom zakonu) i prava na svoju naknadu zarade; da se pun iznos naknade zarade obračunava tako što će se zbir osnovica za koju su plaćeni doprinosi podeliti sa 12, a ne sa 18 kako je sada predviđeno; da se ne pravi razlika između majki koje su radile po osnovu ugovora o radu, preduzetnica, kao ni poljoprivrednih osiguranica, kao ni onih majki koje zarađuju više od tri prosečne zarade u Republici i da, konačno, nijedna majka ne dobija novčanu nadoknadu koja je manja od minimalne zarade u Republici Srbiji.