Знате ли колико има за систем невидљивих мама у Србији? 

Home  »  САОПШТЕЊА  »  Знате ли колико има за систем невидљивих мама у Србији? 
Mar 25, 2021 No Comments ›› mamesuzakon

Удружење “Маме су закон” упутило је данас захтев за приступ информацијама од јавног значаја Министарству за бригу о породици и демографију. Од надлежног Министарстава захтевамо податке које се односе на период од јула 2018. године до марта ове године, односно од ступања на снагу Закона о финансијској подршци породици са децом до данас. 

У захтеву се траже следеће информације: 

  • Колико жена прима накнаде за време породиљског одсуства у износу мањем од њихове претходне зараде?
  • Колико жена прима накнаде за време одсуства ради неге детета у износу мањем од њихове претходне зараде? 
  • Колико жена прима накнаде за време породиљског одсуства у износу мањем од минималне зараде у Републици Србији утврђене на дан подношења захтева?
  • Колико жена прима накнаде за време одсуства ради неге детета у износу мањем од минималне зараде у Републици Србији утврђене на дан подношења захтева?
  • Колико је родитеља поднело захтев за остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица и који су одбијени због примене члана 12. став 7. из Закона о финансијској подршци породици са децом?

Подсећамо јавност да је отворена јавна расправа о изменама Закона о финансијској подршци породици са децом до 02. априла и да оно што се може видети у предлогу измена не одговара свим потребама мајки, деце и породица у Србији.

“У септембру 2018. године поднели смо Скупштини Србије предлог измена овог Закона и дефинисали десетак категорија жена које су погођене применом овог Закона. Након што је Скупштина одбила да расправља о нашем предлогу, у фебруару следеће године смо се обратили Уставном суду Србије. Нажалост, у изменама које предлаже министар Дмитровић нема измена које се тичу најбројнијих група жена – оних које имају мање од 18 месеци радног стажа, незапослених или економски неактивних жена, предузетница, али и оних које су имале високе зараде или су рецимо родиле више од четворо деце и наш је циљ да се ове измене уведу у предлог који је на расправи до почетка априла”, изјавила је Татјана Мацура, оснивачица Маме су закон.

 

Leave a Reply