Saopštenja

Znate li koliko ima za sistem nevidljivih mama u Srbiji? 

Udruženje “Mame su zakon” uputilo je danas zahtev za pristup informacijama od javnog značaja Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju. Od nadležnog Ministarstava zahtevamo podatke koje se odnose na period od jula 2018. godine do marta ove godine, odnosno od stupanja na snagu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom do danas. 

U zahtevu se traže sledeće informacije: 

  • Koliko žena prima naknade za vreme porodiljskog odsustva u iznosu manjem od njihove prethodne zarade?
  • Koliko žena prima naknade za vreme odsustva radi nege deteta u iznosu manjem od njihove prethodne zarade? 
  • Koliko žena prima naknade za vreme porodiljskog odsustva u iznosu manjem od minimalne zarade u Republici Srbiji utvrđene na dan podnošenja zahteva?
  • Koliko žena prima naknade za vreme odsustva radi nege deteta u iznosu manjem od minimalne zarade u Republici Srbiji utvrđene na dan podnošenja zahteva?
  • Koliko je roditelja podnelo zahtev za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i koji su odbijeni zbog primene člana 12. stav 7. iz Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom?

Podsećamo javnost da je otvorena javna rasprava o izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom do 02. aprila i da ono što se može videti u predlogu izmena ne odgovara svim potrebama majki, dece i porodica u Srbiji.

“U septembru 2018. godine podneli smo Skupštini Srbije predlog izmena ovog Zakona i definisali desetak kategorija žena koje su pogođene primenom ovog Zakona. Nakon što je Skupština odbila da raspravlja o našem predlogu, u februaru sledeće godine smo se obratili Ustavnom sudu Srbije. Nažalost, u izmenama koje predlaže ministar Dmitrović nema izmena koje se tiču najbrojnijih grupa žena – onih koje imaju manje od 18 meseci radnog staža, nezaposlenih ili ekonomski neaktivnih žena, preduzetnica, ali i onih koje su imale visoke zarade ili su recimo rodile više od četvoro dece i naš je cilj da se ove izmene uvedu u predlog koji je na raspravi do početka aprila”, izjavila je Tatjana Macura, osnivačica Mame su zakon.