Konkursi

Izrada predloga / inicijative za ocenu ustavnost Zakona o radu

Udruženje Mame su zakon raspisuje javni poziv za izradu predloga / inicijative za ocenu ustavnosti odredbi Zakona o radu kojima je regulisana oblast rada van radnog odnosa. Na konkurs se mogu javiti advokati / advokatske kancelarije kojima je ova oblast bliska.

Konkurs raspisujemo za potrebe realizacije projekta “Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija!”, koji se realizuje u okviru projekta “Pokret polet” koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u saradnji sa Koalicijom za solidarne ekonomije i Centrom za socijalnu politiku.

Rok za podnošenje pisma zainteresovanosti je 25.12.2023. godine.

Ukoliko su potrebne dodatne informacije pišite nam na mamesuzakon@gmail.com

Ponudu pošaljite na mamesuzakon@gmail.com