Saopštenja

Obeštećenje po novoj Odluci Ustavnog suda

Do stupanja na snagu nove Odluke Ustavnog suda Srbije ženama koje imaju ugovoru o radu zaključen sa poslodavcem u obračun naknada zarade nakon porođaja nisu ulazili meseci tokom trudničkog bolovanja, čime su one žene koje su održavale trudnoću bile u nepravednom položaju u odnosu na žene koje nisu održavale trudnoću. Odlukom Ustavnog suda ovo je promenjeno i od 14. februara i trudničko bolovanje ulazi u obračun.

Kako se radi o izmeni dela odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom usled odluke Ustavnog suda došlo je do primene člana 61. Zakona o Ustavnom sudu kojim je omogućeno ženama na koje je primenjivana neustvana odredba da u roku od šest meseci podnesu zahtev za obeštećenje jedinicama lokalne samouprave (npr. gradski / opštinski sekretarijat za socijalnu zaštitu).

One žene koje imaju rešenje koje nije starije od 19. aprila 2019. godine imaju pravo na obeštećenje u roku od šest meseci. 

Na sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju nalazi se instrukcija koja je upućena i jedinicama lokalne samouprave, a u okviru te instrukcije se nalazi i forma zahteva koju žene koje smatraju da imaju pravo na obeštećenje mogu da podnesu. Instrukciju i zahtev možete pronaći ovde.

Prema rečima predsednice Udruženja Mame su zakon, to bi u praksi značilo da one žene koje su imale manje od 18 meseci radnog staža pre nego što su otišle na trudničko bolovanje, ima smisla da podnesu ovaj zahtev. 

“Ukoliko su žene imale tri, četiri, pet ili 10 godina radnog staža pre nego što su otišle na trudničko bolovanje, mislim da se njihova rešenja u finansijskom smislu neće značajno menjati. Suštinski ova Odluka pravi razliku kod onih žena koje su imale malo radnog staža, a koje su bile prinuđene da koriste trudničko bolovanje”, objasnila je Macura. 

Napomenula je da prethodna odluka Ustavnog suda (koja je, podsećamo, stupila na snagu 2021. godine) ima refleksije na ovu novu odluku Ustavnog suda. To znači da i žene koje su se porodile od 1. jula 2018. godine, a koje su prema prethodnoj odluci Ustavnog suda ostvarile pravo na obeštećenje i tom prilikom dobile novo rešenje sa novim datumom koje je zamenilo staro, takođe imaju pravo na obeštećenje, ovaj put po ovoj novoj odluci Ustavnog suda. 

Gostovanje Tatjane Macure u emisiji Uranak na K1 televiziji možete pogledati ovde.

Vest koju prenosi Tanjug možete pročitati ovde.