Izrada predloga / inicijative za ocenu ustavnost Zakona o radu

Udruženje Mame su zakon raspisuje javni poziv za izradu predloga / inicijative za ocenu ustavnosti odredbi Zakona o radu kojima je regulisana oblast rada van radnog odnosa. Na konkurs se…

Read more

Poziv: Angažovanje agencije za komunikaciju

Udruženje Mame su zakon raspisuje javni poziv za angažovanje agencije za pružanje usluga u oblasti medija i komunikacije za potrebe projekta “Preduzetnica mora biti zdrava” koji finansira Evropska unija, a…

Read more

Poziv: Izrada analize finansisjkih efekata izmene propisa

Udruženje Mame su zakon raspisuje javni poziv za izradu analize finansijskih efekata izmene propisa za potrebe projekta “Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija!”, koji se realizuje u okviru projekta…

Read more

Poziv: Izrada promotivnog materijala

Udruženje Mame su zakon raspisuje javni poziv za izradu promotivnog materijala za potrebe projekta “Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija!”, koji se realizuje u okviru projekta “Pokret polet” koji…

Read more

Poziv: Angažovanje agencije za komunikaciju

Udruženje Mame su zakon raspisuje javni poziv za angažovanje agencije za pružanje usluga u oblasti medija i komunikacije za potrebe projekta “Porodiljsko odsustvo – pravo, a ne privilegija!”, koji se…

Read more