Saopštenja

Nova Odluka Ustavnog suda Srbije

Objavom Odluke Ustavnog suda Srbije u Službenom glasniku 14. februara ove godine prestala je da važi odredba člana 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u delu koji glasi: „odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili” i u delu koji glasi: „ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće”.

Do stupanja na snagu ove odluke u obračun naknade zarade nakon porođaja nisu ulazili meseci tokom trudničkog bolovanja, čime su one žene koje su održavale trudnoću bile u nepravednom položaju u odnosu na žene koje nisu održavale trudnoću. To je značilo da je broj meseci koji je bio potreban da ostvare pravo na punu naknadu zarade posle porođaja morao biti 18 plus broj meseci tokom trudničkog bolovanja.

Ovom odlukom način obračuna naknada zarada za žene koje održavaju trudnoću i onih koje to ne moraju je izjednačen i obračunavaće se tako što će u obračun ulaziti iznosi koji imaju karakter zarade, a na koje su plaćeni porezi i doprinosi koje prethode otvaranju porodiljskog odsustva unazad 18 meseci.

“Položaj zaposlenih porodilja koje su morale da održavaju trudnoću u odnosu na one koje to nisu morale sada je izjednačen. Ovo posebno znači ženama koje teško dolaze do tzv. stalnog zaposlenja u najreproduktivnijem periodu života. Nadamo se da će se uskoro i položaj trudnica preduzetnica učiniti boljim, odnosno da će se izmeniti Zakon o zdravstvenom osiguranju tako da i one buduće mame koje vode samostalno svoje poslove imaju pravo na sto odsto naknade kada žele da im posao ostane aktivan, a moraju su da održavaju trudnoću”, izjavila je Tatjana Macura, predsednica Mame su zakon.